20. september 2017

Fredsvalg i KS i 2017

Antallet af opstillede kandidater til valget til KS’ øverste ledelse, Repræsentantskabet, svarer til antallet af pladser i repræsentantskabet, og derfor er alle kandidater valgt uden afstemning. Det gælder også to studerende fra Fyn, der opstillede på en ny studenterliste, som vi præsenterer her.

Hvert andet år vælger KS-medlemmerne repræsentanter til KS’ øverste ledelse, Repræsentantskabet.
37 ud af 47 repræsentanter vælges på lister, mens de resterende 10 vælges i regionerne på disses generalforsamlinger i september måned.

Ved udløbet af opstillingsfristen var der opstillet fire lister og da antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af pladser i repræsentantskabet, er alle kandidater valgt uden afstemning.

Nyt KS med 28 kandidater ved Per Lindegaard Hjorth
Offentligt ansatte ved Claus Gravgaard Sørensen
Seniorlisten ved Bibiana Paluszewska
Og endelig er der Studenterlisten, som har fået valgt to unge studerende fra Fyn, Ann-Cathrine Nielsen og Mie Skovgaard Pedersen.

I det kommende nummer af KOM præsenterer Nyt KS, Offentligt ansatte og Seniorlisten sig, men Studenterlisten var ikke klar ved redaktionens slutning og derfor får du en kort præsentation her. I næste uges nyhedsbrev kan du se navnene på alle de valgte til Repræsentantskabet. Så er valgene i regionerne nemlig afsluttet.

Studenterlisten

Ann-Cathrine og Mie er begge født og opvokset i Odense og er medlem af KS' Regionsbestyrelse Fyn.
’Det giver os en fantastisk mulighed for at have medindflydelse på hvilke kurser der bliver udbudt til fynboerne,’ mener de.

De har været medlemmer af KS siden de begyndte på deres bachelor i IVK og har med stor fornøjelse og stort udbytte deltaget i diverse faglige kurser i KS, som har bidraget til at styrke deres faglige kompetencer og faglige stolthed.

Ann-Cathrine er lige startet på 1. semester af kandidatuddannelsen i IVK og Mie er på sit 3. semester og i fuld gang med sit projektorienterede forløb. De er begge aktive i Studienævnet for IVK.

De vil arbejde for, at de studerende er rustet til at møde en beskæftigelsesverden, som sjældent kender eller forstår værdien af sprog- og kommunikationsfaglige kandidaters kompetencer.

Ikke blot skal erhvervslivet kende værdien af sproglige og kommunikative kvaliteter - de studerende skal i lige så høj grad selv kunne sætte ord på vores kompetencer og kende vores egen værdi. Derfor vil de arbejde for at styrke de studerende i rollen som professionelle kommunikatører.