17. maj 2017

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er ikke en helligdag

Det er ikke en generel ret at holde fri med løn om fredagen er Kristi Himmelfartsdag. Kun 20 procent af KS medlemmerne havde ifølge vores lønstatistik i 2016 ret til frihed med løn fredag efter Kristi Himmelfart.

Er du en af de 20 procent, der har fri med løn skyldes det, at du enten er omfattet af en overenskomst, der giver ret til at holde fri, har indgået en individuel aftale med din arbejdsgiver eller at det er fast praksis i virksomheden.
Har du ikke fri med løn denne dag kan du i stedet benytte en feriedag, feriefridag eller afspadsere. Og så kan du overveje om dette ikke er noget du skal have på ønskelisten til næste lønforhandling.