9. september 2015

Forskere hædres for god kommunikation

Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at hædre forskere, der gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bred offentlighed. Prisen skal skabe større opmærksomhed om og anerkendelse af den gode videnskabsformidling, gerne præsenteret gennem nye og innovative kommunikationskanaler og -former. Prisen skal samtidig bidrage til at skabe debat om forskning og forskningens betydning for vores samfund og hverdag.
Frist for at foreslå kandidater er den 1. december 2015 kl. 12.00. Prisen overrækkes i forbindelse med åbningen af Forskningens Døgn, som finder sted i uge 17, 2016. Med prisen følger 100.000 kr.

Såvel offentligt- som privatansatte forskere kan foreslås til prisen. Der stilles ingen krav til kandidatens fagområde, og prismodtager kan være en anerkendt forsker eller en gruppe af anerkendte forskere. Ved en anerkendt forsker forstås en person, der igennem en årrække har været videnskabelig aktiv, og som har fungeret som forsker på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Alle kan forslå kandidater til prisen, men man kan ikke foreslå sig selv. Inden man foreslår en kandidat, skal man indhente kandidatens accept.
Forskningskommunikationsprisen gives for levende og vedkommende forskningsformidling til brede dele af befolkningen. Prisen kan gives for såvel en langvarig indsats som for et enkeltstående initiativ.

Forslag skal udarbejdes på et særligt indstillingsskema, som du finder her