23. juni 2022

Forperson på Folkemødet

Folkemødet 2022 er ved at bundfælde sig. Det var mit allerførste folkemøde, både som forperson for KS og som privatperson. Jeg tog afsted for at netværke, lade mig inspirere, berige og lære nyt. Det lykkedes!, skriver KS’ forperson Cathrine Holm-Nielsen i sine Folkemøde-refleksioner her.

/files/assets/Cathrine-pa-FM.jpg
Cathrine i midten på Folkemøde. Privatfoto

Folkemødet er både livligt, givende og overvældende. Det er et overflødighedshorn af snakke og debatter. Det tog lige lidt tid at lande og få overblik over format, program (gad vide om det lykkes for nogen?) og den bedste strategi.

Dét råd jeg kommer til at give videre til andre Folkemøde-newbies i fremtiden bliver at prioritere hårdt og så i øvrigt give sin fulde opmærksomhed til den givne nærværende debat. Det kræver lidt selvbeherskelse at være til stede, velvidende at der potentielt sker noget mere interessant et andet sted - hvilket der selvfølgelig gør… Men at hoppe ind og ud undervejs i debatter fragmenterer mere, end det bidrager med yderligere indtryk.

Så her kommer take-aways fra fem af de fulde debatter, jeg prioriterede og fik gode input med hjem fra.

Hvad sætter retningen for fremtidens universiteter?

Paneldebat med Janne Gleerup, Lektor, RUC, Akademikerne, Kasper Sand Kjær, Formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, SocDem, Per Michael Johansen, Rektor og næstformand for Rektorkollegiet, Aalborg Universitet, Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA og Thomas Bjørnholm, Forskningsdirektør, Villumfonden

Debatten forholdt sig til universiteternes to kerneleverancer: uddannelse og forskning og hvordan de kan og skal bidrage til samfundets større problemer. Der blev bl.a. talt om, hvordan eksterne midler spiller ind i forhold til hvad der bliver forsket i, at det tværfaglige samarbejde burde have større fokus og at det er svært at investere de rette steder, når der mangler en overordnet vision.

Det vigtigste, jeg lærte i debatten, er det problematiske i at politisk diskontinuitet og udskiftning af ministre er gør det vanskeligt at sikre en overordnet vision for universiteterne og dermed kvaliteten i et langsigtet perspektiv. Og afslutningsvis kom en ode til det akademiske speciale og de kompetencer det udstyrer kandidater med.

Frirum som et værn mod mistrivsel

Paneldebat med Julie Lindmann, Forperson, Danske Studerendes Fællesråd, Christine Ravn Lund, Forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, Thomas Bach, Næstformand, DIF – Dansk Idrætsforbund, Charlotte Broman Mølbæk, Medlem af Folketinget, SF

Med udgangspunkt i en enkelt ung mands historie forholdt debatten sig især til mængden af aktiviteter man har mulighed for at kaste sig over som ung. Det blev diskuteret hvad der skal til for at mindske presset på ungdommen og skabe bedre rammer for at unge kan opleve frirum i deres hverdag.

Dét, der skabte mest stof til eftertanke, var hvor mange forskellige aktiviteter og aktører der alle sammen hiver i de unge og beder om tid taget fra de samme 24 timer, som vi andre også har i døgnet. Og den indbyggede konflikt i at frirum skabes gennem de aktiviteter, der samtidig lægger et pres på hverdagen. Det var interessant at høre perspektiverne fra et par af de unge selv.

Er Humaniora under udvikling eller afvikling?

Paneldebat med Johnny Laursen, Dekan, Aarhus Universitet, Astrid Carøe, Folketingsmedlem, SF, David Budtz Pedersen, Professor, Aalborg Universitet, Tobias Høygaard Lindeberg, Udviklingschef, DEA

Debatten tog udgangspunkt i, at Humaniora med fag som filosofi, historie og sprog er kernen i det klassiske universitet, men samtidig er et forskningsområde, hvor vi bruger få ressourcer. Det var en energisk debat med stor respekt og kærlighed til det humanistiske område og det skortede ikke på gode eksempler.

Jeg bed især mærke i at det – som flere andre steder på Folkemødet – blev nævnt, hvordan de humanistiske kompetencer har en ekstremt høj værdi for at forstå den komplekse verden vi befinder os i, og at de bliver talt meget mere op i diverse fora, end jeg har hørt længe.

Arbejdsliv og eksistens – hvad er meningen?

Paneldebat med Sara Vergo, Formand, Djøf, Dennis Nørmark, Forfatter og antropolog, Selvstændig, Sana Mahin Doost, Kommunikationsrådgiver, Aalborg Universitet

Der er så mange overvejelser og nye perspektiver på arbejdslivet, især efter corona. Det har skabt et mulighedsrum, der skal udforskes i forhold til, hvad arbejdslivet betyder fremadrettet, og hvordan det skal defineres.

Fra morgenstunden tog debatten fat på emner som meningen med arbejdslivet, antiambition, social værnepligt, karrierestigen og hvad man ville gøre på femtedagen, hvis man kun har en firedages arbejdsuge. Og den kom også omkring det interessante spørgsmål om, hvorfor fagbevægelsen er holdt op med at forholde sig til arbejdstid (vi stoppede ved 37 timer-ugen for flere årtier siden)?

Den udtalelse der hang ved efter debatten, var Dennis Nørmarks: Folk vil ikke ledes af dem der hele tiden kigger efter den næste gren at klatre op på.

Generation Z i bestyrelseslokalet

Paneldebat med Eva Svavars, Forkvinde for Kvindeøkonomien og Partner i LEAD Agency, Nadeen Aiche, Forperson, Mino Danmark, Jonathan Schacht Halling Nielsen, Direktør, Aktive Ejere

En herlig og opløftende debat, der tog stilling til mangfoldighed – og i dette tilfælde de unge medlemmer – i bestyrelser. Nye udfordringer kræver nye svar og dem kan de unge især være med til at give. Det er dem der kræver meget mere af arbejdslivet. Så det store spørgsmål er, hvordan de unge bliver kvalificerede og bringer sig selv i spil og hvordan virksomheder skaber mangfoldigheden i deres bestyrelser.

Det fedeste, jeg lærte i debatten var at Ungdomsøen har skabt en Unge Observatør-post i deres bestyrelse, som er med til at sikre et diverst (her:ungt) perspektiv på deres aktiviteter og samtidig opbygge kompetencer hos kommende yngre bestyrelsesmedlemmer. Det er en cool måde at arbejde med problemstillingen på.

KS-kaffe

Sidst men absolut ikke mindst, havde jeg i løbet af mit ophold på Bornholm fornøjelsen af at møde en lille eksklusiv gruppe af bornholmske KS-medlemmer. Det blev til en kaffe i solen på Store Torv i Rønne og en megahyggelig snak om/med de medlemmer, der har skab KS-liv på øen gennem årene, udlejningsmarkedet på Bornholm, om der nogensinde bliver boret en tunnel gennem granitten til fastlandet (not!) og glæden ved at have arbejdsopgaver, der lærer én om alle mulige nye ting. Tak for en virkelig hyggelige kaffestund!

Mon ikke vi ses næste år igen i Allinge. God sommer!

Edit page