10. august 2016

Formanden i Sprognævnets repræsentantskab

Kulturminister Bertel Haarder har beskikket KS-formand Per Lindegaard Hjorth som medlem af repræsentantskabet for Dansk Sprognævn for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Dansk Sprognævn er en statsinstitution, som følger det danske sprogs udvikling, giver råd og oplysninger om det danske sprog og fastlægger den danske retskrivning.

Sprognævnet opgaver er blandt andet at

  • indsamle nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser,

  • besvare sproglige spørgsmål fra myndigheder og offentligheden om det danske sprogs bygning og brug, herunder give vejledning i stavning og udtale af udenlandske navne,

  • udgive skrifter om dansk sprog, navnlig vejledninger i brugen af modersmålet, og samarbejde med terminologiorganer, ordbogsredaktioner og offentlige institutioner, der autoriserer eller registrerer stednavne, personnavne og varenavne.

Dansk Sprognævn redigerer og udgiver desuden den officielle danske retskrivningsordbog. Heri offentliggøres den af nævnet fastlagte retskrivning.