27. september 2016

Formanden i KU-aftagerpanel

KS-formand Per Lindegaard Hjorth er nu en del af aftagerpanelet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

KS-formanden har takket ja til en invitation til at blive medlem af aftagerpanelet på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Aftagerpanelet er involveret i diskussionen og udviklingen af universitetets forskellige uddannelser og rådgiver instituttet om uddannelsernes kvalitet og relevans, og om hvilke kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger hos de færdiguddannede.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab danner rammen om undervisning og forskning inden for sprog, litteratur, medier, kultur, kommunikation og køn, og aftagerpanelet knytter sig særligt til vores uddannelser i dansk, kommunikation, lingvistik og kønsstudier. For dansk og lingvistiks vedkommende er der tale om såvel BA- som KA-uddannelser, mens kønsstudier og kommunikation er organiseret som tilvalgsstudier og således indgår som del af en anden BA- eller KA-uddannelse. Uddannelsen i lingvistik (sprogvidenskab) er et resultat af en sammenlægning af de to tidligere uddannelser i lingvistik og indoeuropæisk, og studieordningen er således stadig under udarbejdelse med henblik på at træde i kraft til september næste år.