9. december 2020

Forlængede COVID-19-tiltag

/files/assets/news/corona-1-credits.jpg

Mange af os arbejder hjemme igen, andre er på lønkompensation, arbejdsfordelingsordning eller ledige. Her har vi samlet forskellige informationer til KS’erne. Men det vigtigste er: Husk at kontakte os, hvis der sker ændringer i din jobsituation på grund af Corona.

Samtlige nationale tiltag er nu forlænget til og med 28. februar 2021. I den anledning er der udarbejdet en ny pjece, der fortæller om alle tiltag og opfordringer. Læs mere her.

Mere konkret betyder det i forhold til din arbejdssituation, at opfordringen til såvel private og offentlige arbejdsgivere om at flest muligt arbejder hjemme er blevet skærpet i store dele af landet. 
På vores corona-site kan du finde svar på en række spørgsmål i den anledning. Læs med her

I forhold til det private arbejdsmarked har regeringen og arbejdsmarkedets parter lavet en aftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, så den kan benyttes i hele 2021. Du kan læse mere om den på vores corona-side. Og vi opfordrer til, at bliver du omfattet af en sådan ordning, at du kontakter KS, inden du accepterer den. Vær opmærksom på, at du har meget kort frist til at svare – og vi er klar til at svare hurtigt.

Er du ledig og dermed omfattet af krav i forhold til beskæftigelsesindsatsen, sker der også en tilpasning i forhold til de skærperede retningslinjer og restriktioner. Det skal ses i sammenhæng med tiltagenes karakter og de fleksible muligheder for at afholde telefoniske og digitale samtaler, der allerede foreligger – og som nu forventes forlænget indtil udgangen af februar. 
Der sker ikke en generel suspension af rådighedsforpligtigelsen, men jobcentre og a-kasser skal selvfølgelig vurdere rådighedsforpligtigelsen i lyset af de iværksatte restriktioner og de deraf følgende begrænsninger for indsatsen og jobsøgning. Du kan læse mere på din a-kasses hjemmeside.

Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges
Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021. Læs pressemeddelelse: "Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges".

Edit page