16. november 2016

Forandringer – hvis du vil

KS får en ny region på Fyn og to ekstra medlemmer af hovedbestyrelsen, hvis medlemmerne siger ja til repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer, som kommer til urafstemning i december.

KS’ Repræsentantskab besluttede i lørdags at oprette en studenterorganisation, dele KS Syddanmark i to, så vi får en ny region på Fyn og dermed får mindsket afstanden til arrangementer i den geografisk største region og at udvide Repræsentantskabet med i alt fire medlemmer med virkning fra efteråret 2017, som er valgår i KS. Repræsentantskabet har pt. 42 medlemmer ud af 43 mulige.

Udvidelsen sker som følge af Repræsentantskabets beslutning om at oprette en ny region på Fyn for at mindske afstandene til arrangementer. I den forbindelse foreslår repræsentantskabet, at KS Fyn får to medlemmer af repræsentantskabet i lighed med de øvrige regioner.

Repræsentantskabet har også givet grønt lys til, at der etableres en studenterorganisation for at knytte de studerende tættere til KS. På den baggrund vil man øge antallet af studerende i repræsentantskabet fra de nuværende to til fire. Det forventes, at studenterorganisationen er dannet eller dannes i forbindelse med studiestart 2017.
Samtidig besluttede repræsentanterne at styrke bredden i hovedbestyrelsens beslutninger og udvide antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer fra syv til ni medlemmer.

Beslutningerne om udvidelsen af Hovedbestyrelsen, oprettelsen af den nye region og udvidelsen af antallet af medlemmer af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet, kræver, sammen med en række andre mindre vedtægtsændringer, en urafstemning blandt alle KS-medlemmer.

Urafstemningen om vedtægtsændringerne sker elektronisk via valgkort, som udsendes pr. mail i begyndelsen af december. Tjek derfor om KS har den rigtige e-mailadresse, så du kan lade din stemme hør i afstemningen.