3. februar 2016

Folketinget stopper barselsudligningsordning for selvstændige

Indrømmet: Den faktisk ikke-så-gamle ordning fungerede ikke ordentligt. Men løsningen er ikke at droppe ordningen. Taberne bliver nemlig familierne, ligestillingen og væksten.

Folketinget har i dag, torsdag den 4. februar 2016 besluttet at afvikle barselsudligningsordningen for selvstændige med virkning fra 1. april 2016. Selvstændige, der allerede modtager udbetalinger fra ordningen, eller som påbegynder orlov senest den 31. marts 2016 er fortsat omfattet af ordningen og kan dermed få udbetalt op  til cirka 167 kr./timen under barsel. Herefter er der udelukkende mulighed for at få barselsdagpenge.
I KS har vi været glade for, at ordningen blev indført. I modsætning til regeringen mener vi, at interessen for ordningen er veldokumenteret. Vi er dog også opmærksomme på, at der har været nogle udfordringer med hensyn til at afgrænse den gruppe, som blev opkrævet bidrag til ordningen. Men vi mener – rent ud sagt – at det er for slapt, at man i stedet for at justere på ordningen, kaster håndklædet i ringen og helt dropper den.
KS har således i høringsfasen peget på, at en sløjfning af ordningen vil være et tilbageslag for familierne og ligestillingen. Det kan medføre, at færre bliver iværksættere eller udskyder tidspunktet for at starte egen virksomhed med den konsekvens, at væksten og skabelsen af arbejdspladser bliver lavere. Og vi har kommet med forslag, som kunne støtte, at ordningen blev opretholdt. Desværre har det været for døve øren.