10. maj 2016

Flertal vil give studerende løn for praktik oven i SU

Et bredt folketingsflertal vil lade studerende få løn fra deres praktiksted, samtidig med at de modtager SU.<br/> - Det er glædeligt, at man på den måde giver studerende bedre vilkår, så de kan koncentrere sig om at få optimal læring ud af deres praktik, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Studerende kan godt sætte næsen op efter, at der snart både kan rulle SU og praktikløn ind på kontoen hver måned.

Et beslutningsforslag fra SF’eren Jacob Mark om at tillade praktikløn oven i SU'en bakkes nemlig op af rød blok samt Liberal Alliance og De Konservative. Beslutningsforslaget var til 1.-behandling i Folketinget onsdag 11. maj.

Sidste år afgjorde Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, at man ikke må modtage SU og praktikløn samtidig, fordi SU-loven forbyder "dobbeltforsørgelse".

Men de studerende har svært ved at få tid til et lønnet studiejob ved siden af praktikken, og SU udgør ikke et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, lyder argumentet fra SF.

- Når man er i praktik, så skal man have SU. Praktikken er jo en del af uddannelsen. Det må ikke karakteriseres som en ren løn, for der skal være plads til at lære og lave fejl, siger Jacob Mark fra SF.

- Hvis forslaget vedtages, får de studerende mulighed for fremadrettet at sætte fuld fokus på at få udbytte af deres praktik, og samtidig gøres det også klart, at man stadig er studerende, mens man er i praktik, siger KS-formanden.