Flere gebyrer på erhvervslivet

Forslaget om at afskaffe autorisationen af translatører og tolke vil medføre flere gebyrer på erhvervslivet, skriver KS i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

KS har nu fremsendt sit høringssvar vedrørende ophævelse af lov om translatører og tolke. Det er det forslag, der vil afskaffe autorisationen af translatører og tolke.
I høringssvaret skriver KS blandt andet, at forslaget vil medføre flere gebyrer på erhvervslivet:

Regeringen har stillet forslag om at afskaffe autoriserede oversættelser, udført af autoriserede translatører og tolke. Lovforslaget er udformet på den måde, at alle fremover kan kalde sig translatør. Formålet med forslaget er at lette administrative byrder og at skabe konkurrence og vækst. Lovforslaget får imidlertid den stik modsatte effekt. Det vil øge erhvervslivets udgifter til oversættelser, forringe serviceniveauet for erhvervslivet, skabe tvivl om hvorvidt en oversættelse er et partsdokument, skabe geografisk skævhed, sende arbejde ud af landet, begrænse den fri bevægelighed og konvertere privat indtjening til offentlige gebyrer.

Se hele høringssvaret her>>>