2. december 2019

Finansloven er et vigtigt skridt mod bedre uddannelser

Regeringen og dens støttepartier har i deres første finanslovsaftale, som blev indgået i går, fundet penge til at videreføre det taxameterløft, der har holdt sammen på økonomien på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser de seneste år, og til at afskaffe det forhadte uddannelsesloft. Derudover var det allerede kendt, at den nye regering ville sætte en stopper for omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

KS-formand Per Lindegaard-Hjorth er rigtig godt tilfreds med de aftaler, der er indgået på uddannelsesområdet.

”Det er et skridt i den rigtige retning for at sikre kvaliteten i uddannelserne. Med afskaffelsen af uddannelsesloftet får man mulighed for at tage den uddannelse man gerne vil have og på den måde bidrage til udviklingen af landet,” siger han.

Finansloven vækker også stor glæde hos Akademikerne (AC), men formand Lars Qvistgaard påpeger, at der de næste år kommer til at være brug for investeringer i uddannelse, som kan rettet op på de seneste års nedskæringer:

 ”Det er utroligt vigtigt, at vi på denne finanslov får sat en stopper for nedskæringerne. På næste års finanslov er der brug for reelle investeringer, så vi kan begynde at genopbygge kvaliteten efter de seneste års nedskæringer. Vi har brug for at prioritere uddannelserne bredt, så alle unge kan få lov til at dygtiggøre sig. Det kræver investeringer, hvis vi igen skal kunne bryste os af uddannelser i verdensklasse,” siger Lars Qvistgaard.

Der er yderligere to positive punkter i finansloven, idet det er aftalt, at der skal laves en barselsordning for selvstændige og endelig en afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge, som vil ske fra 1. februar 2020.

Edit page