28. september 2015

Finanslov: Stramme rammer er ikke en undskyldning for kortsigtede prioriteringer

Regeringen offentliggjorde tirsdag den 29. september forslag til finansloven for 2016. Udgangspunktet er, at den offentlige økonomi er stram og at det forudsætter klare prioriteringer. Vedvarende underskud på de offentlige finanser er ikke holdbare.

Det er det svært at være uenig i og derfor er det også svært at være uenig i, at der er behov for ”klare prioriteringer” – den anden halvdel af overskriften på finanslovsforslaget.

Men man kan godt være uenig i (nogle af) de prioriteringer, som regeringen så lægger op til. Og det er vi i KS.
Regeringen lægger således op til massive besparelser på uddannelse og forskning: Midlerne til forskning beskæres og uddannelsesinstitutionerne bliver underlagt en grønthøster-besparelse på to procent hvert år de næste fire år. Det er muligvis en ”klar prioritering”, men den er også kortsigtet.

- Det er rigtig svært at finde nogen, som ikke mener, at Danmark på sigt skal leve af viden og innovation. Det gælder også i regeringen. Men så hopper kæden altså af, når man samtidig skærer ned på netop det, som skal understøtte, at Danmark er præget af et højt videns-, uddannelses- og innovationsniveau. Det er både ulogisk og uklogt, siger KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth.

Han peger i den forbindelse på, at universiteterne og CBS på ingen måde tidligere har været friholdt for nedskæringer. Tværtimod har vi i de seneste år været vidner til massive besparelser og afskedigelsesrunder, som har presset såvel undervisere som administrativt ansatte og gjort, at uddannelseskvaliteten er og har været under pres.

- Den kvalitetsdagsorden, som vi har så meget brug for på de videregående uddannelser, og som regeringen også peger på i sit eget grundlag, må man frygte, nu bliver trængt yderligere i baggrunden, fortsætter formanden og efterlyser en mere fremadskuende dagsorden, hvor inspiration blandt andet kan hentesi KS' Uddannelsespolitiske udvalgs holdning til kvalitet i uddannelserne her.