31. august 2015

Ferie til nyuddannede peger på et bredere behov

Den konkrete anledning til, at regeringen har varslet en ny ferielov er, at EU har afsendt en såkaldt åbningsskrivelse, hvor man mener, at de danske regler om, at man ikke har ret til ferie med løn fra tiltræden, men derimod først i det næste ferieår, er i strid med EU-retten. I stedet skal man løbende optjene ret til ferie og dermed også have ret til ferie fra man bliver ansat.
Det er et synspunkt, som KS har haft længe og ikke bare argumenteret for i forbindelse med lovgivningen, men også ved forhandlinger om de overenskomster, KS er part i. Desværre er det blevet afvist ved de offentlige forhandlinger, men derimod indført i flere private overenskomster.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth ser frem til det udvalgsarbejde om revision om ferieloven, som nu skal i gang og som KS regner med at deltage i via Akademikerne:

-    Det har sådan set altid været et problem, at nyuddannede ikke har ret til ferie med løn fra starten. Men det blev endnu værre, da man tilbage i 2011 også fjernede retten til feriedagpenge for nyuddannede. Det er jo ikke mindst, når man knokler løs i sit første job, at man også har brug for at kunne lade batterierne op ved at holde ferie. Og så nytter det jo ikke noget, at lønnen først følger med næste år.

Per Lindegaard Hjorth peger samtidig på, at ændringen af ferieloven er endnu et eksempel på, at den danske arbejdsmarkedslovgivning på mange områder er langt over sin holdbarhedsdato. Han håber, at regeringens kursændring vedrørende ferieloven får regeringen til også at gå i helikopterperspektiv:

-    Vi har gang på gang argumenteret for, at lovgivningen – ikke mindst funktionærloven – trænger til et grundigt eftersyn. Og hver gang har vi mødt et Christiansborg, som har været ualmindeligt fodslæbende og hvor man først har rykket, når EU har meldt sig på banen. Det ser vi med ferieloven og det så vi med funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse efter over 12 års ansættelse. Vi har også set en helt antikveret holdning til indførelse af ret til løn under barsel på fædre. Og jeg kunne blive ved med at opregne eksempler på regler, som i bogstaveligste forstand hører et andet århundrede til.

Han opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt får igangsat et arbejde med at se større dele af arbejdsmarkedslovgivningen igennem.

-    Og det handler ikke bare om at se på en ændring af reglerne for dem, som allerede er omfattet. Det handler lige så meget om at se på, hvordan lovgivningen kan tage højde for, at også ansættelsesformerne ændrer sig. Flere og flere, også blandt KS’erne, er freelancere, men udfører langt hen ad vejen arbejde, som tidligere ville være udført af virksomhedernes egne medarbejdere. Det er vigtigt, at vi husker denne gruppe, som vi kun kan regne med vil vokse. Også denne gruppes minimumsvilkår bør være reguleret af lovgivningen. Om ikke på helt samme måde, så på tilsvarende vis.