7. september 2016

Ferie fra sidste ferieår – har du fået det hele med?

30. september 2016 er skæringsdag for at du kan få udbetalt feriepenge for de feriedage du ikke fik afholdt inden ferieåret 15/16 sluttede den 30. april 2016.<br/> Her kan du læse om, hvad du skal gøre alt afhængig af, hvilken situation du er i.

Du har været forhindret i at holde din ferie
Har du op til ferieårets afslutning – 30. april 2016 - haft en såkaldt feriehindring kan du få udbetalt feriepenge for alle de feriedage du ikke har haft mulighed for at afholde.
De former for feriehindring, der giver mulighed for udbetaling er lovreguleret og de hyppigste former er egen sygdom eller afholdelse af barsel.

Sådan udbetales de
Har du ferie med løn skal du henvende dig til din arbejdsgiver og få dem til at udbetale dig værdien af de ikke-afholdte feriedage.
Har du løbende fået indbetalt feriegodtgørelse til Feriekonto kan du søge om feriepengene via selvbetjeningsløsningen under ”uhævede feriepenge”.
Er feriegodtgørelsen indbetalt til en anden feriekortordning end Feriekonto skal du rette henvendelse direkte til denne. Hør din arbejdsgiver om, hvilken ordning de er omfattet af.

Dit ansættelsesforhold er ophørt inden 30.4.16
Har du været i et ansættelsesforhold som er ophørt inden 30-4-16 kan du få værdien af de ubrugte feriedage udbetalt. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du i ferieåret (1.5.15 – 30.4.16) har modtaget offentlige ydelser, herunder stort set alle former for ydelser fra det offentlige på nær sygedagpenge og barselsdagpenge, vil disse dage blive fratrukket fra de feriedage du ønsker udbetalt.
Har du eksempelvis 5 feriedage som du ønsker udbetalt og i ferieåret har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 5 dage eller mere vil du altså ikke kunne få udbetalt nogen feriepenge.

Sådan udbetales de
Fra Feriekonto
Er dine feriepenge indbetalt til Feriekonto og har du ikke modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1.5.15 – 30.4.16 kan du ansøge om feriepengene via selvbetjeningsløsningen under ”uhævede feriepenge”.
Er dine feriepenge indbetalt til Feriekonto og har du modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1.5.15 – 30.4.16 skal du bruge blanketten ”ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge”
Fra anden feriekortadministration eller tidligere arbejdsgiver
Er dine feriepenge indbetalt til en anden feriekortadministration eller stadig hos tidligere arbejdsgiver og har du ikke modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1.5.15 – 30.4.16 kan du bruge blanketten ”Udbetaling af uhævede feriepenge”
Er dine feriepenge indbetalt til en anden feriekortordning eller stadig hos tidligere arbejdsgiver og har du modtaget offentlige ydelser i ferieåret 1.5.15 – 30.4.16 kan du bruge blanketten ”ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge”

Den 5. ferieuge
Hvor mange feriedage den 5. ferieuge består af afhænger af hvor længe du har været ansat i kalenderåret 2014. Har du i 2014 været ansat hos en eller flere arbejdsgivere fra januar til december vil du have optjent ret til 25 dages betalt ferie. Den femte ferieuge vil i dette tilfælde bestå af 5 dage som kan udbetales. Har du i stedet i 2014 været ansat i 10 måneder vil du have optjent betalt ferie i 21 dage. Den femte ferie uge vil i dette tilfælde bestå af 1 dag.
Sådan udbetales de    
Se ovenfor under ”et ansættelsesforhold der er ophørt under 30.4.16”