6. november 2013

Faglighed er konge – også når det gælder fremmedsprog

"Øget indsigt gennem globalt udsyn".
Det er navnet på en rapport fra Uddannelsesministeriet og Undervisningsministeriet og den er udtryk for en vilje til blandt andet at sætte danske fremmedsprogskundskaber på dagsordenen i de to ministerier.
I sidste uge blev der så også holdt en konference over emnet -Internationaliseringskonferencen - og den tog udgangspunkt i rapporten.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth havde en af hovedrollerne på konferencen, idet han var moderator på to workshops, refererede tilbage til plenum og blev udspurgt af DR's Tine Gøtzsche.
Han er meget tilfreds med, at den nuværende regering nu sætter spørgsmålet om fremmedsprogskompetencer på dagsordenen igen og dermed følger op på de anbefalinger, der kom fra det udvalg, som arbejdede med forslag til en national fremmedsprogsstrategi under den forhenværende regering.

- Der er mange temaer at tage fat i, siger formanden. Internationalisering af uddannelsesinstitutionerne, af underviserne, af institutionernes kommunikation, af de studerende på fremmedsprogsuddannelserne og så er der spørgsmålet om fremmedsprog skal være en sekundær eller dobbelt kompetence.

På konferencen foreslog Per Lindegaard Hjorth, at der vertikalt skabes sammenhæng i fremmedsprogskompetencerne fra folkeskole over ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser. Det kan det nye center, European Center for Modern Languages, ECML, måske bidrage til.
- Hvis fagligheden bliver svækket i stedet for at blive styrket, kan det hele være lige meget, så hvordan får vi åbnet fremmedsprogsuddannelserne op og hvordan får vi fremmedsprogskompetencerne spredt ud? Intet over og intet ved siden af fagligheden sagde Lars Christian Lassen, Senior Vice President, Corporate People & Organisation, Novo Nordisk A/S, i sin key note.

Centrale sigtelinier i ministeriernes rapport er spørgsmålet om dyb specialisering i fremmedsprog versus fremmedsprog som en supplerende kompetence, for eksempel som supplement til ingeniører eller jurister. Oplægsholderne Eva Valcke fra KEA Københavns Erhvervsakademi, Mads Hedlund, Business Academy Aarhus og Morten Overgaard, DTU, meldte hus forbi hvad angår deres muligheder for at tilbyde deres studerende andre fremmedsprogskompetencer end engelsk. Det er der ikke ressourcer til.
Skal vi have studerende på andre uddannelser end fremmedsprogsuddannelserne til at tage moduler i fremmedsprog, skal det dels fremgå af deres eksamensbevis, dels ske i form at ekstra ECTS-point, lød mantraet.