18. marts 2020

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

/files/assets/news/ks-formand.jpg

Ingen er i tvivl om, at vi står midt i en krise.  Rigtig mange forventer, at den fortsætter i en ikke ubetydelig periode. Men heldigvis er de fleste også overbeviste om, at vi som samfund nok skal klare udfordringerne og komme ud på den anden side.

Forudsætningen for, at vi gør det, er, at der i fællesskab findes løsninger. Løsninger, som alle bidrager til.

Det gælder på centralt hold, hvor der for eksempel sidste weekend blev indgået en aftale om (delvis) lønkompensation på det private arbejdsmarked, og hvor der just er annonceret et initiativ, som støtter freelancere og selvstændige. Og hvor der inden da for så vidt angår det offentlige blev meldt ud, at langt de fleste offentlige medarbejdere blev sendt hjem med løn.

Det gælder også på den enkelte arbejdsplads. Her er der regler i lovgivning og overenskomster, som fastsætter rettigheder og pligter. Men hvor rigtig meget også kan aftales. Det vil sige, at selvom der står ét i for eksempel en lovtekst, så kan der aftales noget andet. Med andre ord – der er mulighed for at finde en lokal løsning, som måske ikke lige står i loven.

I KS synes vi, at situationen tilsiger, at man strækker sig så langt som muligt. Og vi har forståelse for, at jo større udfordringerne bliver, jo mere kan det blive nødvendigt, at vi er fleksible. Igen gælder det centralt, hvor vi støtter op om de initiativer, der allerede er taget. Og lokalt, hvor vi hele tiden understreger, at det er dialogen, som skal føre frem til løsningerne.

Konkret betyder det også, at den rådgivning, som vi hver dag giver medlemmerne, baserer sig på, hvad der er rettigheder og pligter. Men samtidig at vi anbefaler, at man overvejer nøje, om situationen er til, at man insisterer på rettigheder, eller om man kan finde en fælles løsning. Ikke for enhver pris, men netop afbalanceret. Det er også denne vinkel, som du kan se i de spørgsmål og svar, som vi har liggende – og hele tiden udbygger – på hjemmesiden: Q&A om corona. Det er også baggrunden for, at vi har valgt at lægge links til arbejdsgivernes anbefalinger på hjemmesiden: kommunikationogsprog.dk/arbejdsgivers-anbefalinger.

Jeg håber og tror på, at denne fleksibilitet betyder, at vi klarer os bedst muligt igennem krisen – ikke mindst i form af så få tabte arbejdspladser som muligt. Og at vi på den anden side igen kan se mod bedre tider.

Per Lindegaard Hjorth, forbundsformand.

Edit page