19. marts 2017

Få indflydelse på KS’ fremtid

2017 er valgår i KS, og ved at stille op til KS’ repræsentantskab kan du få indflydelse på hvordan Kommunikation og Sprog skal udvikle sig i de kommende år.

Repræsentantskabet er forbundets øverste ledelse og det er repræsentantskabet, som vælger KS’ formand og hovedbestyrelse til at lede forbundet i det daglige.

KS’ repræsentantskab består af 47 repræsentanter og mødes to gange årligt. Her fastlægger repræsentanterne blandt andet forbundets strategi og træffer beslutning om forbundets økonomi.

Hvis du ønsker at være med til at udvikle KS, kan du blive valgt på generalforsamlingen i din region i løbet af september måned, hvor hver region vælger to repræsentanter og to suppleanter. Kontakt eventuelt din regionsformand inden generalforsamlingen, du finder en oversigt her: http://kommunikationogsprog.dk/regioner-0

Du kan også stille op på en af følgende lister eller lave din egen liste: (37 af 47 repræsentanter vælges på lister.)

Nyt KS ved Per Lindegaard Hjorth plh@kommunikationogsprog.dk
Offentligt ansatte ved Bibiana Paluszewska Bibiana.paluszewska@gmail.com
Seniorlisten ved Gitte Nielsen birgitte.nielsen@hotmail.dk. Seniorlisten vælger en repræsentant.
De studerende ved Anne-Sophie S Petersen fie54@hotmail.com. Studerende kan vælge op til fire repræsentanter.

Deadline for opstilling er den 15. september 2017.

Kontakt konsulent Kirsten Olsen på 33488944 eller mail:kio@kommunikationogsprog.dk, hvis du vil vide mere om valgprocessen.