4. september 2019

Få indflydelse på dit lokale KS

På generalforsamlingen i KS Region Sjælland 17. september er du med til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen – og det har betydning for, hvad der kommer til at ske i forbundet.

’I bestyrelsen opfordrer vi til, at man møder op til generalforsamlingen: Det er en unik mulighed for at få indflydelse på sit forbund, både ved at stemme og ved eventuelt selv at stille op. Vil man høre mere om, hvad det indebærer, er man velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen. Samtidig er det en god anledning til at møde andre medlemmer og netværke med mennesker, der arbejder inden for samme fag.’
Sådan siger Karina Andersen, der er formand for KS Region Sjælland.

En vigtig del af bestyrelsesarbejdet i KS Region Sjælland består i at facilitere foredrag, workshops og netværksmøder for medlemmerne. Derudover diskuterer vi fagpolitiske sager og forbundsmæssige emner.

Tirsdag d. 17. september 2019 er der generalforsamling, hvor den kommende bestyrelse skal vælges. På generalforsamlingen har du som medlem af KS ret til at stemme på, hvem du synes, der skal sidde i bestyrelsen. Så kom og vær med til at lægge rammerne for KS’ arbejde i region Sjælland.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af fire suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af to repræsentanter og to suppleanter til forbundets repræsentantskab
7. Eventuelt
Jf. vedtægten skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til bestyrelsen, senest den 9. september 2019 på e-mail: ksregionsjaelland@gmail.com.

Har du selv lyst til at stille op som medlem af bestyrelsen?
Det er du meget velkommen til. Det kræver blot, at du har lyst til at bruge nogle timer af din fritid på at deltage i møder 5-6 gange om året, og at du vil være med til at arrangere aktiviteter i regionen. Til gengæld får du en tillidspost, du kan skrive på dit CV, indflydelse på dit forbund og – ikke mindst – hyggeligt samvær med andre søde KS’ere!

Vil du vide mere om det at være bestyrelsesmedlem, så send en mail til Karina Andersen på ksregionsjaelland@gmail.com.

Generalforsamlingen er arrangeret af frivillige kræfter i bestyrelsen for KS Region Sjælland og den foregår
I forbundets lokaler, Hauser Plads 20, København 17. september 2019 fra 17:30 til 20:00

Tilmeld dig her

Edit page