20. april 2016

Et SPARK til det psykiske arbejdsmiljø

Nyt samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne er nu sat i gang.

KS har tidligere skrevet om at som en del af overenskomstforliget for 2015 blev det aftalt at sætte fælles fokus på at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Initiativet hedder SPARK – ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne”.

Det nye initiativ er netop blevet skudt i gang med en stor konference i Vejle med 1500 kommunalt ansatte som deltagere. Her præsenterede parterne formålet og baggrunden for SPARK - og hvordan SPARK kan støtte arbejdspladserne. – du kan læse mere om initiativet her.

Som kommunal arbejdsplads kan man ansøge om SPARK’s støtte til hjælp, hvis man har behov for ekstern støtte eller gode råd i forbindelse med løsning af et opstået psykiske arbejdsmiljøproblem. Ledere og medarbejderrepræsentanter skal være enige om at søge hjælp hos SPARK og skal derfor søge i fællesskab.

Man kan ansøge via en ansøgningsblanket på Sparkweb.dk. Man regner med at de første besøg kan begynde omkring 1. maj.

Se og læs mere om SPARK på www.sparkweb.dk

Også Regioner og Staten er i fuld gang med at sætte struktur på og organisere tiltagene om samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø i forlængelse af aftalerne fra OK 15.