16. marts 2016

Et dagpengesystem i to hastigheder

Det har lange udsigter før der kommer en dagpengeløsning for den store og voksende gruppe af selvstændige og freelancere.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne siger, at de arbejder for et trygt og tryghedsfremmende dagpengesystem.

Men det dagpengeforlig som partierne enedes om i oktober 2015 indebærer ikke en øget tryghed for en stor og voksende gruppe på arbejdsmarkedet. Det er alle de borgere, der arbejder på fleksible vilkår - herunder som freelancere, i vikariater, eller hvor faget simpelthen indebærer korte ansættelser eller arbejde på faktura.

De er ikke omfattet af den dagpengereform, der blev indgået i fjor. Disse hundredtusinder af medborgere må vente på en ordentlig løsning. Hvis den kommer.

Det skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth og en række andre fagforeningsformænd i et debatindlæg i Information i denne uge.

Dagen før trepartsforhandlingerne startede torsdag d. 11. februar, nedsatte beskæftigelsesministeriet en arbejdsgruppe, som med ministeriets ord skal ”se på dagpengesystemet for selvstændige”. Gruppen skal gøre sit arbejde færdig i første halvår af 2017 og mon ikke det ender med, at arbejdsgruppens anbefalinger tidligst kan munde ud i egentlige lovforslag i Folketings-året 2017-2018. Hvorefter en politisk aftale skal udmøntes i lovtekst og paragraffer.

I mellemtiden vil gruppen af atypisk beskæftigede vokse sig større. Både nationalt og internationalt ser vi en udvikling, hvor antallet af løst tilknyttet arbejdskraft vokser og vokser. For hver ”omstrukturering”, ”fyringsrunde” og ”modernisering af produktionen”, vi ser, er resultatet, at fastansatte opsiges, og antallet og andelen af freelancere stiger.

Men de vil ikke være ordentligt omfattet og dækket af dagpengesystemet, som fra 1. januar 2017 kører i to hastigheder: For den største gruppe, som er lønmodtagere på timeløn, månedsløn, overenskomstansættelse eller som funktionærer og tjenestemænd, vil der ske forandringer i optjeningskrav og –metode, og indholdet i dækningen vil blive forandret.

Men den gruppe, vi her taler om, vil både blive mødt med forandrede krav til optjening etc., men den vil også blive stillet overfor, at de særlige udfordringer, som lønstruktur, arbejdsrytme og andre tilknytningsmæssige forhold til arbejdsmarkedet giver dem, slet ikke er blevet løst.

Og der er alt for lang tid til, at beskæftigelsesministeren kan komme med et bud på en løsning.

Indtil da vil en meget stor andel af den danske arbejdsstyrke være omfattet af en stor grad af utryghed.