20. juni 2016

Er du opdateret om dine praktikmuligheder?

Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvor og hvordan man kommer i praktik i udlandet. Heldigvis er der nu hjælp at hente.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udgivet en ny onlinepublikation "Praktik i udlandet med Erasmus+". Den tydliggør, hvordan videregående uddannelsesinstitutioner kan få tilskud til at sende de studerende i praktik og projektorienterede forløb i udlandet. 

I 2016 har 1667 studerende allerede modtaget tilskud fra Erasmus+. Det har gjort det muligt for dem at kombinere deres danske uddannelser med et praktikophold i udlandet. Hvis du også vil i udlandspraktik så læs mere her

Skal du i meritgivende praktik i 3-4 måneder i forbindelse med dine videregående studier? Så husk at KS hvert år uddeler fem studielegater på hver 10.000 kroner. Legatet kan du ansøge om her