3. maj 2017

Er akademikere ikke en del af fremtiden?

LO har fået tildelt fire pladser, FTF én, og der er også blevet plads til Hella Joof i regeringens disruptionsråd. Men Akademikerne kom ikke med.<em> </em>Det har affødt mange protester de seneste dage. Fuldt forståeligt, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth, der er enig med vores hovedorganisation i, at det er en forbløffende opførsel over for landets højtuddannede ikke at inddrage dem i debatten om fremtidens arbejdsmarked.

Statsministerens forklaring på, hvorfor Akademikerne, som repræsenterer 400.000 højtuddannede på arbejdsmarkedet, ikke er med, er, at der ikke er plads nok. Og så skriver han i et forklarende brev til Akademikerne, at det er positivt, at Akademikerne er repræsenteret ved FTF.

Akademikerformand Lars Qvistgaard tilbød i en debat på P1 at tage en stol med. Han mener ikke, at regeringen ulejliger sig med en ordentlig forklaring på, hvorfor de vælger at udelukke en stor del af arbejdsmarkedet fra det vigtige arbejde med fremtidens arbejdsmarked.

”Hvis regeringen ønsker at drøfte fremtidens arbejdsmarked med arbejdsmarkedets parter, så må man jo invitere alle parterne. Vi er trods alt kun tre hovedorganisationer i Danmark”, siger Lars Qvistgaard.

”Disruptionsproblematikken rammer ikke kun de ufaglærte og kortuddannede. Vi beskæftiger os for eksempel med det i KS, hvor sprogfagene er blevet disrupted i mange år, og kommunikationsområdet skal også forholde sig til det. Begge dele blev diskuteret på det seneste møde i KS’ Ekspertpanel, og der er ingen tvivl om, at ny teknologi som kunstig intelligens og digitale platforme skaber store omvæltninger på akademikeres arbejdsmarked,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Det er pointen i samme forbindelse, at det er akademikere, der udvikler, driver og indfører ny teknologi i samfundet. Teknologi, som skaber værdi og vækst. Og i Akademikerne konstaterer man, at mange af de nye jobs er uden for det traditionelle overenskomstbaserede arbejdsmarked. Det er jobs, der i stort omfang tilfalder medlemmerne af de akademiske organisationer.

Lars Qvistgaard siger:

”I det nye Partnerskab er LO repræsenteret ved LO’s formand samt Dansk Metal, 3F og HK. FTF er repræsenteret ved FTF's formand. Lars Qvistgaard står spørgende overfor, hvem der skal sikre, at også personer med lange uddannelser kan få omstillet deres kompetencer til det, der er brug for i fremtiden.”