5. november 2013

Engelsk i danske virksomheder eksploderer

56 procent af de danske virksomheder har et fremmedsprog som koncernsprog. Og i 94 procent af tilfældene er dette fremmedsprog engelsk.
Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri.

Undersøgelsen omfatter ca. 1.100 af organisationens medlemmer, og resultatet viser at hele 56 procent af virksomhederne har et fremmedsprog som koncernsprog. Og i 94 procent af tilfældene er dette fremmedsprog engelsk.
Dansk Industri foretog en lignende, om end ikke lige så omfattende, undersøgelse tilbage i 2008. Her havde omkring hver fjerde virksomhed engelsk som koncernsprog. Det tyder altså på at udbredelsen af engelsk i danske virksomheder er stærkt stigende.
Charlotte Rønhof, der er underdirektør i Dansk Industri, ser det som en positiv udvikling og et tegn på at virksomhederne bliver mere globalt orienterede.

I KS mener vi, at det vil være en præmis for erhvervslivet, at en stigende andel af kommunikationen kommer til at foregå på engelsk, og af flere og flere virksomheder i Danmark får engelsk som koncernsprog.

- Men det er meget varieret, hvad den enkelte virksomhed forstår ved koncernsprog. Et eksempel er en tyskejet virksomhed i Danmark, hvor medarbejderne kommunikerer med hinanden på dansk, virksomheden kommunikerer til Tyskland på engelsk og tysk og til det øvrige udland på engelsk, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
- Mange danskere er ikke specielt gode til at kommunikere erhvervsmæssigt på engelsk. Derfor har virksomhederne et ansvar for faglig opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i takt med at behovet for engelsk stiger. Det er ikke kun den formelle kommunikation i virksomhederne, der er vigtig. Det er i lige så høj grad kulturen og den uformelle samtale, der får virksomheden til at hænge sammen. Det er vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på at relevant viden ikke går tabt på denne måde, fortsætter han.

Virksomhederne skal også passe på at de ikke går i internationaliseringsfælden, hvor kommunikation på engelsk sættes lig med internationalisering, mener formanden desuden:
- Blot fordi ledelsen for eksempel kommunikerer på engelsk til headquarters, betyder det ikke at salget til Tyskland, Frankrig og Sverige så også går bedre på engelsk – det gør det ikke. Det går bedst på kundens sprog. I England udfoldes eksempelvis store bestræbelser for at få virksomhederne til at kommunikere på andre sprog end engelsk, når de skal sælge i ikke-engelsktalende lande.