13. august 2013

Endnu mere at hente hos Barsel.dk

Barsel.dk har per 1. juli 2013 forhøjet den maksimale refusionssats og samtidig forlænget refusionsperioden. Ændringen kan få positiv indflydelse for dig, hvis din arbejdsgiver indbetaler til Barsel.dk og selvfølgelig i tilfælde af, at du skal på barselsorlov.

Den maksimale refusionssats er forhøjet til 144,33 kroner per time (efter fradrag af AM-bidrag, pension og ATP). Hertil dækker Barsel.dk feriepenge med 12,5 procent, hvorfor der samlet ydes refusion til arbejdsgivere med 162,37 kroner per time.

Samtidig er den fælles refusionsperiode forlænget med 2 uger – fra 21 uger til 23 uger.

Hvad betyder det for dig:

Ændringerne betyder, at du fra den 1. juli 2013 har mulighed for, at din arbejdsgiver kan yde dig en højere løn og for en længere periode. Din arbejdsgiver vil opnå refusion fra Barsel.dk og vil derfor i bedste fald ikke opleve en økonomisk belastning af at give dig mere i lønningsposen under din barselsorlov.

Du vil alene opnå en fordel af Barsel.dks ændringer, hvis din arbejdsgiver er omfattet af Barsel.dk og hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale omkring din aflønning, der tager højde for Barsel.dks refusionssatser. Private arbejdsgivere er som hovedregel omfattet af Barsel.dk. Offentlige virksomheder er ikke omfattet af barsel.dk.

Hvis du står foran at skulle på barsel er du altid velkommen til at kontakte os for en vurdering af, om der er yderligere løn af hente til dig under din orlov og som vel og mærke kan refunderes af Barsel.dk.