29. november 2017

Endelig en national sprogstrategi

I kølvandet på en netop vedtaget finansieringsreform for universiteterne lancerer regeringen en <a href="https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2017/soren-pind-giver-sproguddannelser-frihed-til-at-afprove-nye-ideer">national sprogstrategi</a> med betegnelsen

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind siger blandt andet:
”Regeringen vil løfte sprogområdet, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft, og vi også i fremtiden kan deltage i samarbejder med andre lande. Vi lever i en global tidsalder, hvor de store europæiske sprog er vigtige for vores handel og vores kultur. Derfor skal vi tage det alvorligt, når virksomheder skriger efter medarbejdere, der kan flere sprog, og vi mangler sproglærere til at undervise vores børn. Sprogstrategien er første skridt.”

Ministeriets referencegruppe
Forbundet Kommunikation og Sprog var senest repræsenteret i Uddannelses- og Forskningsministeriets referencegruppe for fremmedsproguddannelserne. Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth siger om regeringens aktuelle udspil: ”Den store arbejdsindsats vi har leveret for en national sprogstrategi har båret frugt. Vi hilser regeringens udspil velkomment og anerkender regeringens gode initiativ. En national sprogstrategi vil være til gavn for Danmarks økonomiske og kulturelle muligheder i en global verden.”

Søren Pind udtaler endvidere:
”Regeringen mener, at sprog er nøglen til at kunne begå sig i en stadig mere global verden – og forstå andre kulturer og vores fælles europæiske historie. Samtidig efterspørger virksomhederne i stigende grad medarbejdere, der kan begå sig på flere sprog.”

En udfordring
En udfordring er manglen på oversættere og tolke: ”Der mangler oversættere til danske virksomheder og danske tolke til EU. Erhvervslivet oplever udfordringer med at rekruttere oversættere, og EU's tolketjeneste oplever stadig større problemer med at levere dansk tolkning til EU-institutionerne. Der blev sidst ud dannet konferencetolke i Danmark i 2010, men siden har Copenhagen Business School nedlagt deres tolkemiljø, og det sidste mindre tolkemiljø findes på Aarhus Universitet. EU’s tolketjeneste efterspørger et nyt uddannelsesudbud i konferencetolkning, som blandt andet skal understøtte, at EU institutionerne også i fremtiden kan levere dansk tolkning.” 

Syv initiativer
Med sprogstrategien igangsætter regeringen syv initiativer:

  • Der afsættes 99 millioner kroner til et nationalt center for fremmedsprog, hvilket forankres på begge sider af Storebælt.

  • Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner.

  • For læreruddannelsernes fremmedsprogsfag og universiteternes sproguddannelser etableres et femårigt friuddannelsesforsøg, som skal styrke kvaliteten og tiltrække nye studerende.

  • Der afsættes en million kroner til en overbygningsuddannelse i konferencetolkning med henblik på at uddanne tolke til danske virksomheder og EU-institutionerne.

  • Der etableres en følgegruppe, der årligt skal gøre status over udviklingen inden for sprogområdet.

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter en kortlægning af eksisterende voksen- og efteruddannelsesmuligheder inden for fremmedsprog. Kortlægningen skal skabe overblik over, om eksisterende tilbud matcher arbejdsmarkedets behov for fremmedsprogskompetencer.

  • Der etableres et småfagsråd, der skal nytænke den eksisterende småfagsordning, som giver tilskud til små humanistiske fag, der varetager en national interesse.

Læs alt om  sprogstrategien her:
Pressemeddelelse

Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet

Temaside om Danmarks nye sprogstrategi