7. juni 2017

Én times arbejde skal ikke koste en hel måneds dagpenge

Selvom der er forbedringer, er ikke alt lige godt i det nye dagpengesystem. Det er for eksempel en for stor konsekvens, at dagpengemodtagere, der har mistet retten til supplerende dagpenge, mister dagpengene i en hel måned, hvis de arbejder en enkelt time.

Vores a-kasse AJKS melder sig i debatten om det nye dagpengesystem med et høringssvar vedrørende de nye regler om supplerende dagpenge.

Ikke fordi forliget vedrørende dagpenge for selvstændige/atypisk beskæftigede ikke samlet set betegner forbedringer af vilkårene for medlemmerne. Men fordi AJKS finder, at udkastet rummer endog meget store konsekvenser for det medlem, der har mistet retten til supplerende dagpenge.

Af udkastet, der nu foreligger til ændring af reglerne om udbetaling af dagpenge, fremgår det, at der ikke kan udbetales dagpenge i måneder, når retten til supplerende dagpenge er opbrugt. Heller ikke selvom der kun er tale om en enkelt times arbejde

Det er efter AJKS’s mening uproportionalt store konsekvenser for de medlemmer, der arbejder og modtager dagpenge. Bliver udkastet gennemført, vil det efter a-kassens mening stride direkte imod den erklærede hensigt med dagpengeforliget: Nemlig, at det skal kunne betale sig at tage alt arbejde, også kortvarigt.

AJKS foreslår, at der arbejdes med en overgangsperiode for de regler, der træder i kraft 1. juli 2017.
I overgangsperioden er det sådan, at et medlem, der har mistet retten til supplerende dagpenge, mister dagpenge i de uger, hvor der fremadrettet arbejdes. På samme måde som eksisterende regler. I overgangsperioden vil et medlem stadig kunne tage arbejde af mindre omfang, for eksempel freelanceopgaver, og som følge deraf kun miste dagpenge i den berørte uge.
Derfor vil der stadig være et incitament til at tage alt det arbejde, man kan, og på den måde fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og forhåbentlig få et fast arbejde.

AJKS har en ganske stor andel af medlemmer, der arbejder i kortvarige ansættelser, vikariater, som freelancere og selvstændige. Cirka 26 % af de beskæftigede medlemmer. Og ikke mindst for denne gruppe har det været vigtigt at se forbedringer.