18. maj 2017

En ny dagpengeaftale til et arbejdsmarked i forandring

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har nu indgået en aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarlønnede. Dermed kan andre end lønmodtagere også have dagpenge som sikkerhedsnet, når de mister deres indkomst.

Fra 1. juli anerkender man i dagpengesystemet, at den enkelte person kan have flere forskellige typer af beskæftigelse og indkomst, som skal tælle med til optjeningen af dagpengeret.

”Et dagpengesystem, som sikrer, at alle, uanset beskæftigelsesform har samme grundlæggende sikkerhedsnet i forbindelse med tab af arbejdsindkomst, er den rigtige vej at gå’” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth i forbindelse med, at Regeringen sammen med Socialdemokratiet nu har indgået en dagpengeaftale om selvstændige i dagpengesystemet.

Den nye model gør op med tankegangen i det hidtidige dagpengesystem, hvor man enten var lønmodtager eller selvstændig. I stedet tæller alle former for arbejdsindkomst med – uanset beskæftigelsesform.

”Der er behov for mere ens vilkår, også fordi der bliver flere og flere af de atypisk beskæftigede på arbejdsmarkedet, så de nye regler er i høj grad i harmoni med nutidens og ikke mindst fremtidens arbejdsmarked med mere fleksible og flere forskellige beskæftigelsesformer,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Med den nye aftale vil beregningen af dagpenge til selvstændige gå fra i høj grad at have været skønsbaseret og derfor svært gennemskuelig for den enkelte, til i højere grad at bygge på allerede registrerede data. Det sker bl.a. gennem en større overensstemmelse mellem de indtægter, som opgøres i skattesystemet, og de indtægter, som tæller i dagpengesystemet.