10. august 2016

Du kan stadig nå at søge Den Europæiske Sprogpris

Er du opmærksom på, at ansøgningsfristen til den Den Europæiske Sprogpris 2016 løber helt frem til d. 26. august 2016?

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i samarbejde med EU-Kommissionen Den Europæiske Sprogpris 2016. Med prisen kan man sammen med et prestigefyldt diplom vinde et rejselegat, som har til formål at støtte rejser til udlandet med henblik på at hente ny viden og inspiration til glæde for sprogundervisning i Danmark. For at ansøge om eller indstille til prisen, skal der blot udfyldes en kort ansøgningsformular.

Ministeriet vil meget gerne have ansøgninger fra gode projekter, initiativer eller ildsjæle inden for læring af fremmedsprog – du kan enten selv ansøge om
Den Europæiske Sprogpris 2016 eller indstille andre gode projekter til prisen. 

Den Europæiske Sprogpris anerkender initiativer inden for alle uddannelsesniveauer og alle sammenhænge, hvor der foregår læring af fremmedsprog. Skoler, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som arbejder med indlæring af fremmedsprog både i formelle og uformelle læringsmiljøer, kan ansøge eller indstilles til prisen. 

I år er der særligt fokus på:
• Sproglig mangfoldighed i skoler
• Et sprogvenligt samfund – uformel sprogindlæring

Lidt mere om Den Europæiske Sprogpris 
og her

Ansøgningsformular