4. september 2017

Du kan stadig nå det

Her i efteråret 2017 skal KS-medlemmerne vælge politisk ledelse. Det foregår ved valget til KS’ øverste myndighed, repræsentantskabet, som efterfølgende vælger den hovedbestyrelse, der skal sidde i de kommende to år. Sidste frist for opstilling af lister er 14. september.

Hvert andet år vælger KS-medlemmerne det repræsentantskab, der skal lede KS i den kommende toårsperiode. 2017 er sådan et valgår, hvor KS-medlemmerne skal vælge 47 medlemmer til repræsentantskabet:

To fra hver region, som vælges på regionens generalforsamling
Fire studentermedlemmer, som vælges på liste
Et seniormedlem, som vælges på liste
32 vælges blandt de aktive på lister

I næste nummer af KOM magasinet præsenterer tre af listerne til dette års valg sig. Alle lister har desuden en præsentationsside på hjemmesiden. De lister, der eventuelt kommer til efter redaktionens slutning, vil blive præsenteret på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Hvis der ved udløbet af opstillingsfristen den 15. september 2017 ikke er opstillet flere end 32 aktive, 4 studenter og et seniormedlem, betragtes de opstillede som valgt.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, stemmes der elektronisk fra den 15. til den 31. oktober 2017. Du modtager en elektronisk stemmeseddel på en mail, så tjek lige, om vi har din e-mailadresse.

Afstemningen slutter 31. oktober 2017, hvorefter valgresultatet offentliggøres.

Første repræsentantskabsmøde med det nye repræsentantskab finder sted 11. november 2017 i sekretariatet fra kl. 11-17 med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.    Beretning
3.    Indkomne forslag
4.    Vedtagelse af budget
5.    Valg af forbundsformand
6. Valg af otte medlemmer til Hovedbestyrelsen
7. Valg af tre suppleanter til Hovedbestyrelsen
8. Valg af to kritiske revisorer
9.    Valg af en kritisk revisorsuppleant
10.  Valg af statsautoriseret revisor
11.  Fastsættelse af honorarer og vederlag til tillidsvalgte
12.  Eventuelt

Hvis du har forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan du sende det til sekretariatet på mail til Kirsten Olsen, kio@kommunikationogsprog.dk senest tre uger før mødet.

Efter frokost afsluttes mødet med temadebat.

Du er velkommen som gæst, tilmelding til John Stolberg, js@kommunikationogsprog.dk.