9. september 2015

Du kan stadig nå at stille op til valget i KS

Hvis du ønsker at blive medlem af KS’ Repræsentantskab, kan du enten blive valgt på generalforsamlingen i din region i løbet af september måned, hvor hver region vælger to repræsentanter og to suppleanter. Kontakt eventuelt din regionsformand inden generalforsamlingen, du finder en oversigt her>>>

Eller du kan danne din egen liste. 35 ud 43 repræsentanter vælges på lister. For at stille op skal listen anbefales af 15 andre KS’ere.

Ved valget i 2013 stillede følgende lister op:


Deadline for opstilling er den 15. september 2015
Kontakt konsulent Kirsten Olsen på 33488944 eller mail:kio@kommunikationogsprog.dk, hvis du vil vide mere om valgprocessen.