23. november 2016

Du er på arbejde, når du er til julefrokost

Pas på med at blive grebet af stemningen og ”fortroligheden” og pas på med at hoppe ud af rollen, når du er til julefrokost. Chefen er stadig chefen og medarbejderne er medarbejderne. Og det er en arbejdsskade, hvis du falder på dansegulvet under julefrokosten.

 Julefrokost-tiden er over os. Og de fleste af os har hørt om folk, der er i deres julefrokost-brandert har fået sagt chefen eller kollegerne nogle ’sandheder’.

Husk, at de forskellige roller ikke ændrer sig, fordi der er julefrokost – chefen er stadig chefen og medarbejderne er medarbejderne.

Vi har sagt det før, og vi siger det igen: Pas på med at blive grebet af stemningen og ”fortroligheden” og pas på med at hoppe ud af rollen. Cheferne bør have samme råd – og hvis du har en chef der overskrider grænser, så forsøg at ignorere og undgå vedkommende. Hvis du er vidne til noget – hvad mange faktisk er under en julefrokost – så prøv at lægge det bag dig. Og lad være med at blive moralsk indigneret på andres vegne.

Der er meget fokus på trivsel og det gode psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Julefrokoster kan faktisk spille en stor rolle set som en social begivenhed, hvor kolleger og chefer på tværs mødes under andre former end i den almindelige hverdag. Derfor er det godt at deltage i virksomhedens fester – det kan give et særligt drive i dagligdagen, at man sammen med sine kolleger går ud af arbejdshverdagen og har nogle gode timer sammen, hvor man på tværs af afdelinger og opgaver sætter fællesskabet ind i en ny sammenhæng.

Hvis du falder på dansegulvet:
Et tilbagevendende spørgsmål er om det er en arbejdsskade, hvis man falder på dansegulvet under julefrokosten.
Det helt korte svar er ja. Men der er selvfølgelig nogle undtagelser. Hovedreglen er dog, at man er omfattet af loven fra start til den officielle slutning. Men kontakt KS, hvis du ønsker reglerne nærmere udspecificeret.
Og husk så også, at det er på eget ansvar, hvis du gå på diskotek efter julefrokostens officielle slutning.