27. oktober 2015

Diskursanalytisk metode

En diskurs er en organiseret, sprogligt funderet måde at tale om ting på, hvor nogen siger noget kvalificeret og meningsfuldt til nogen. Diskursanalyser koncentrerer sig om, hvad der er på spil, når mennesker skaber og etablerer mening om verden.

Gennem de seneste årtier har diskursanalyse været domineret af tre forskellige tilgange til diskurser. Den første tilgangsform lægger vægt på diskursernes indhold (oppefra og ned ). Den anden analysetilgang koncentrerer sig om, hvordan mennesker skaber, etablerer og repræsenterer diskursiv mening (nedefra og op ). I den tredje tilgang fokuserer diskursanalysen på spændingsfeltet mellem etablerede diskurser og etableringen af diskurser (midt i ).

Med udgangspunkt i eksempler og begreber fra disse tre tilgangsformer præsenterer denne bog et forslag til, hvordan studerende og andre nysgerrige kan lave deres egen værktøjskasse af både diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber, der kan anvendes i analyser af, hvordan mennesker agerer i, under, med og imod magtsystemer.
Anne Klara Bom, der er adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, anvender desuden bogens analysemodel i to konkrete analyser. Heri viser hun, hvordan den diskursanalytiske metode kan bruges i analyser af aktuelle problemstillinger inden for samfundsvidenskab og humaniora.


Diskursanalytisk metode
 Af Anne Klara Bom
Forlag: Samfundslitteratur
138 sider
Vejl. Pris 138,-