3. maj 2017

Det startede skidt, men endte godt

Mange opsparede frustrationer over jobbet, arbejdspladsen og manglende lønstigninger fik KS-medlem til at henvende sig til os for at få hjælp til at komme ud af jobbet. Sagen endte imidlertid helt anderledes.

I begyndelsen af februar 2017 fik KS en henvendelse fra et medlem, som var stærkt frustreret over situationen på sit arbejde. Hun havde ikke fået lønstigning i lang tid, hendes umiddelbare chef var blevet fyret og direktøren, som også er ejer, havde hun helt mistet tilliden til. Hun ville derfor væk fra virksomheden så hurtigt som muligt.

Gennem sin karriere har medlemmet tidligere prøvet selv at bede om at blive fyret og nu følte hun, at hun var i samme situation igen:
- Jeg har arbejdet i virksomheden, som er en mindre produktionsvirksomhed, i godt to år, men efterhånden var stemningen blevet rigtig dårlig mellem ejeren og min nærmeste chef, og jeg havde heller ikke fået en lønstigning i over to år, så jeg var træt af at være der, fortæller medlemmet.
- Jeg henvendte mig til KS, fordi jeg fra tidligere erfaringer vidste, at I kan hjælpe mig med at træde fem skridt tilbage og se det hele udefra.

KS havde flere drøftelser og mailvekslinger med medlemmet. Det resulterede i en beslutning om, at det rigtige var på den ene side at vente på, at direktøren havde fået vurderet situationen. Direktøren havde i mellemtiden opsagt medlemmets chef, og der ventede en omstrukturering som en naturlig følge heraf.  Og på den anden side at forberede sig på at kunne spille aktivt ind i med forslag og krav til de yderligere opgaver/funktioner, medlemmet skulle varetage. Og så måtte lønforhandlingen komme derefter.

Noget at forhandle på

Medlemmet har gennem sin karriere taget forskellige efteruddannelsesforløb, både inden for teknisk dokumentation og online markedsføring. Sidste år kom der nye opgaver til inden for HR.

- Så jeg havde noget at forhandle på, og jeg fik hjælp fra KS til at få argumenterne for en lønstigning på plads. Vi brugte KS’ lønstatistik og jeg følte, at jeg var nødt til at give udtryk for, at min løn skulle stemme med det, jeg ville kunne få andre steder, siger medlemmet, der derfor kunne gå til forhandling med chefen med en følelse af, at det ikke var urimeligt det, hun sagde.

- Jeg har aldrig gjort noget lignende før, men det blev virkelig en aha-oplevelse for mig. Det var første gang, jeg gennemførte en seriøs lønforhandling og jeg fik 3000,- kr. i lønforhøjelse. Oven i det har jeg fået nye spændende opgaver, og der er blevet drøftet rammer og forudsætninger for de opgaver, jeg havde i forvejen. Der er kommet ny chef, som jeg har det rigtig godt med, så en rigtig dårlig situation er vendt til noget godt, slutter medlemmet.