15. marts 2017

Det psykiske arbejdsmiljø halter alvorligt

"Det psykiske arbejdsmiljø er et tiltagende problem, også for KS-medlemmerne, og en af de store udfordringer på arbejdsmarkedet i fremtiden, så vi glæder os til at se, hvilke veje Akademikernes nye ekspertpanel kan anvise," siger KS-formand Per Lindegaard Hjort i forbindelse med, at Akademikerne har nedst et ekspertpanel, der skal kigge på psykisk arbejdsmiljø for videnmedarbejdere.

"I KS har vi i de senere år kunnet konstatere, at det psykiske arbejdsmiljø er et stigende problem ude på arbejdspladserne. Flere medlemmer henvender sig, fordi de er udfordrede i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, så det er positivt med et nyt initiativ på området," siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth som en kommentar til, at Akademikerne har nedsat ”Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø”, der skal se på, hvordan Danmark i fremtiden får bedre arbejdspladser.

 I spidsen for ekspertpanelet står Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, der i den kommende tid skal arbejde på opgaven i samarbejde med forskere, professorer og andre førende eksperter på området.

Digitalisering, konstante forandringer på arbejdspladserne og forventninger om at skulle blive længere på arbejdsmarkedet i fremtiden vender op og ned på arbejdslivet for mange i disse år.

Det mærkes på det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte i både det offentlige og det private arbejdsmarked. Det gælder også for de stadig flere videnmedarbejdere i de danske virksomheder.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at næsten hver syvende akademiker (14 pct.) oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Næsten 10 pct. af alle akademikere er stressede i hverdagen, og samtidig peger de på arbejdet som grunden til deres stress.

Eva Secher Mathiasen mener, at det halter alvorligt med at få grebet udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø. Hun ser frem til at få sat gang i arbejdet på baggrund af den nyeste viden på området.

”Vi har i undersøgelser set, at mange mennesker på det danske arbejdsmarked ikke trives i deres arbejdsliv. Nu vil vi arbejde vidensbaseret med området ved at inddrage eksperter fra forskning og praksis. Vi ved alle sammen, at et godt psykisk arbejdsmiljø er til gavn for både ansatte, virksomhederne og samfundet. Derfor skal Ekspertpanelet bruges til at få fokus på løsninger på de mange udfordringer, vi ser foran os. Og så ønsker vi at samarbejde med resten af fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer om en fælles strategi, fordi vi alle sammen er interesserede i og har gavn af, at medarbejderne har det godt”, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen.

Der er masser at tage fat på. Ekspertpanelet skal bl.a. se på, hvad der kan gøres for, at videnmedarbejdere i fremtiden opnår et langt lavere stressniveau, hvordan vi forbedrer mulighederne for forebyggelse samt styrker ledernes evne til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, peger på, at vi har et fælles ansvar for at få skabt ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet.

”Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er ikke den enkeltes problem. Det er et problem for arbejdspladsen og samfundet. Alt for mange arbejdspladser forstår desværre ikke, hvad der skal til for at sikre og fastholde et arbejdsmiljø, der ikke slider på psyken. Det er ikke kun skidt for medarbejderne men også for virksomhederne, der går glip af innovation, produktivitet og kvaliteten”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.