18. september 2013

Det lyder sgu da godt

- Hverken jeg eller min arbejdsgiver vidste, hvordan barselsudligningsordningen fungerer. Så vi anede ikke, at vi kunne få så meget refunderet, fortæller et KS-medlem, som lige nu er på barsel.

Medlemmet har været ansat i sit job i knapt et år. I forbindelse med ansættelsen lovede arbejdsgiveren mundtligt, at der ville komme en lønforhøjelse på 5000 kroner efter tre måneders ansættelse. Inden den tid var gået, var medlemmet imidlertid blevet gravid.

- Jeg ville gerne spille med åbne kort, så jeg fortalte det inden den tre måneders prøveperiode udløb. Nu syntes arbejdsgiveren så ikke, at lønforhøjelsen var aktuel længere, men jeg vil altså ikke diskrimineres, så jeg ville have min lønforhøjelse uanset graviditeten.

Derfor kontaktede medlemmet KS og det var via den kontakt, at der blev fundet frem til en løsning, som reelt giver medlemmet den lovede lønforhøjelse.
- Nu kan begge parter drage fuld fordel af barselsudligningsordningen. Medlemmet modtager løn under sin barselsorlov i det omfang og i den udstrækning, at virksomheden modtager tilsvarende refusion fra den centrale barselsfond barsel.dk. Det betyder, at medlemmet får 70.000 kroner mere end hun ville have fået uden refusionen fra barsel.dk og det koster virksomheden mindre end 2000 kroner, fordi den modtager refusionen, forklarer juridisk konsulent Hans Frederik Linde fra KS.

- For mig betyder det ikke bare penge, men også, at noget, som kunne have blevet en konflikt mellem mig og min arbejdsgiver nu er blevet en fælles sag, siger medlemmet.