7. januar 2019

Det hjalp vi de studerende med i 2018

KS’ karriere- og forhandlingsafdeling har i 2018 bistået studerende mere end 400 gange med råd og sagsbehandling inden for alt fra løn- og ansættelsesvilkår til karriere, jobsøgning, ferieregler og meget andet. Her får du et indblik i, hvad vi har hjulpet jer med i 2018 og forsat ser frem til at hjælpe jer med i 2019.

Når man går ind i et nyt år, er det samtidig en anledning til at kigge tilbage på det forgange år. For hvad var det egentlig, at du og andre studentermedlemmer ønskede sparring og hjælp til fra vores karriere- og juridiske konsulenter? Sidste år havde vi fornøjelsen af at hjælpe jer 428 gange. Det er 16 procent mere sammenlignet med 2017. I figuren nedenfor kan du se indenfor hvilke områder og i hvor stort et omfang, I søgte om råd og vejledning.

Det hjalp KS de studerende med i 2018

Jobsøgningsvejledning

Jobsøgningsvejledning, der består af feedback på CV og ansøgning, har indtaget den ubetingede førsteplads med 22 procent af sagerne.

I har efterspurgt vejledning i forhold til jobsøgning på forskellige tidspunkter i jeres studieliv, men to tidspunkter skiller sig særligt ud. Det er i forbindelse med det første studiejob og inden specialet skal skrives. Jobsøgningsvejledningens fokus er derfor mangeartet. Nogle vejledninger tager udgangspunkt i dine kompetencer i forhold til et studiejob mens andre handler om, hvordan du kan tilrettelægge blandt andet specialeskrivning i forhold til dine drømme for din karrierevej. Fælles for dem alle er, at de tager udgangspunkt i dig og din situation.

Feedback på CV og jobansøgninger er ligeledes en central del af jobsøgningsvejledningen. Du kan læse mere om dette her.

Løn & Kontraktgennemgang

Når studiejobbet er ved at komme i land, melder spørgsmålene sig om din løn, og hvad der eventuelt kunne være af andre goder. Derfor har vi på anden og tredjepladsen sagerne om løn og kontraktgennemgang. De stod for henholdsvis 18 og 16 procent af sagerne i 2018.

”Kontraktgennemgang og forberedelse til lønforhandlingen er sager vi i forhandlingsteamet ofte hjælper de studerende med. For os er det en fornøjelse at hjælpe så tidligt som muligt i forløbet, da vi dermed kan eliminere eventuelle uklarheder og fejl i ansættelseskontrakten. Hermed sørger vi for, at de studerende får den bedst mulige start i deres studiejob” – siger juridisk konsulent Hans Frederik Linde.

Ud over den telefoniske og skriftlige vejledning kan du også gøre brug af lønberegneren for studerende og 27 tips til din lønforhandling.

Vi er der, når behovet opstår

Udover selve sagerne, har I også flittigt benyttet vores mange gratisarrangementer og webinarer i 2018. Arrangementer for 2019 finder du, som altid, i vores arrangementskalender på hjemmesiden.

Vores tilbud til jer bunder i en grundtanke om, at hvis du som studerende skal have mulighed for at udfolde dit fulde potentiale på en (kommende) arbejdsplads, skal det ske under ordnede forhold og til en ordentlig løn. Derfor har du som studentermedlem lige så meget adgang til vores rådgivning, som du har, når du er færdiguddannet. Du kan derfor altid tage fat i os, uanset om det er stort eller småt, et arrangement eller personlig vejledning.

Vi ser frem til at hjælpe dig – også i 2019.

Edit page