16. marts 2016

Det er tid til at indstille til KS Prisen

KS uddeler priser for at fejre aktiviteter og sætte fokus på KS-fagligheden.

Her i foråret uddeler Kommunikation og Sprog KS Prisen. Prisen gives til et projekt, der i særlig grad har synliggjort KS-medlemmernes faglighed internt og/eller eksternt. Prisen uddeles til en eller flere personer, som er en del af en organisatorisk enhed i bredeste forstand (formelt eller ved for eksempel at have søgt penge i forbundet til en aktivitet). Vinderne af KS Prisen modtager et diplom og 500,- kroner per person, der kan benyttes frit til fælles glæde for deltagerne.

Du kan selv indstille din aktivitet til KS Prisen, alene eller i samarbejde med dine projektdeltagere.
Du kan også indstille andre til prisen, hvilket forudsætter accept af de projektansvarlige. Det er derfor din chance for at fremhæve dine eller andre medlemmers resultater og succeser.

Skriv hvorfor du synes aktiviteten har fortjent KS Prisen, og hvordan personerne eller projektet har bidraget til at synliggøre KS-fagligheden. Du er også velkommen til at nævne andre positive effekter og eventuelle kontaktpersoner.

Send din indstilling til ale@kommunikationogsprog.dk med deadline tirsdag 1. april 2016!