24. februar 2016

Det er nu du skal tjekke om du har ferie til gode

Ferieåret 2015/2016 slutter den 30. april 2016, hvorfor du bør undersøge, om du har ferie til gode, som skal afholdes inden ferieåret slutter.

Ifølge ferieloven har du ret til 25 feriedage, så hvis du kun har holdt 3 ugers sommerferie har du stadig din restferie på 10 dage tilbage.
KS anbefaler, at du snarest aftaler med din arbejdsgiver, hvornår du skal afholde resten af din ferie.
Såfremt du ikke selv tager initiativ til planlægningen af din restferie, kan din arbejdsgiver varsle ferien til afholdelse med mindst 1 måneds varsel. Der kan dog være aftalt et kortere varsel i din kontrakt eller overenskomst, som du skal være opmærksom på.
Hvis du gerne vil overføre ferie til det nye ferieår, der begynder den 1. maj 2016, giver ferieloven dig mulighed for at overføre den 5. ferieuge, såfremt du skriftligt aftaler dette med din arbejdsgiver.
Såfremt du ikke afholder eller overfører din restferie inden den 30. april 2016, risikerer du at miste ferien. Derfor er det en god idé allerede nu at få aftalt med din arbejdsgiver, hvad der skal gøres med din restferie.
Nogle lønmodtagere har feriefridage/6. og 7. ferieuge, som er aftalt individuelt med arbejdsgiveren eller ved kollektiv overenskomst. Disse dage/uger er ikke reguleret i ferieloven, så her skal du være opmærksom på hvad reglerne er på din arbejdsplads. Det kan stå i fx din ansættelseskontrakt, overenskomst eller personalehåndbog.
Husk at du altid er velkommen til at kontakte KS, hvis du er i tvivl om dine ferierettigheder.