13. april 2016

Det er en myte at der er for mange akademikere

Det er en fejlopfattelse at tro, at der er for mange akademikere på det danske arbejdsmarked. 96 pct. af alle akademikere er nemlig i akademikerjobs. Det viser en ny analyse.

Så godt som alle akademiske lønmodtagere finder akademisk beskæftigelse og udnytter dermed deres uddannelse. Det viser en ny registerbaseret analyse som Akademikerne har fået udarbejdet i samarbejde med AE. Den nye analyse afliver dermed myten om, at vi overuddanner i Danmark, idet den viser, at 96 pct. af alle akademiske lønmodtagere er i akademisk beskæftigelse.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth ser med tilfredshed på, at der nu er kommet tal på, så vi kan få aflivet den forkerte myte:
- Det er vigtigt at få aflivet sådan en myte, når mange længe har gået og sagt, at der bliver uddannet for mange akademikere, som ikke bidrager med andet end ledighed. Men det er jo faktisk endnu vigtigere at vi får dokumenteret, at akademikere ikke er en belastning for vores samfund, men tværtimod et vigtigt bidrag til det, siger KS-formanden.

Til trods for en fordobling af kandidatproduktionen fra universiteterne over de sidste 20 år er ledigheden for akademikere halveret fra 8.7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i dag. Ledigheden for akademikere er i dag lavere end på det samlede danske arbejdsmarked. 

Siden 1996 er antallet af akademikere på det danske arbejdsmarked forøget med godt 100.000 personer til i dag at udgøre ca. 250.000 akademikere.
Investeringen i at uddanne langt flere akademikere i Danmark er derfor en succeshistorie. Hver akademiker bidrager i gennemsnit med 14,6 mio. kr. mere til samfundet over et arbejdsliv end personer uden uddannelse.