29. marts 2017

Det er for alle

Alle medlemmer er velkomne, når KS holder repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet den 6. maj kl. 11 til kl. 17 i forbundets lokaler har følgende dagsorden:


1.    Valg af dirigent
2.    Beretning
3.    Indkomne forslag
4.    Godkendelse af årsregnskab 2016
5.    Eventuelt

Hvis du har forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan det sendes det til sekretariatet på mail til Kirsten Olsen, kio@kommunikationogsprog.dk senest tre uger før mødet.

Efter frokost afholdes en temadebat.

Du er velkommen som gæst, tilmelding til direktør John Stolberg, js@kommunikationogsprog.dk.”