21. august 2013

Der er gang i fusions-arbejdet

  • Hvordan ser de forskellige faglige identiteter ud nu og i et eventuelt fusioneret forbund?

  • Hvordan kan den demokratiske struktur i et eventuelt fusioneret forbund se ud?

  • Hvordan skal vi arbejde med de medlemsrettede aktiviteter og arrangementer?

Disser tre spørgsmål er de centrale, som i første omgang er blevet formuleret i forhold til det opklarende arbejde med henblik på en fusion mellem KS og DJ, som de to forbunds ledelser i foråret fik mandat til at indlede.
Tre arbejdsgrupper er nu gået i gang med at undersøge hver deres spørgsmål. Der er deltagere fra begge forbund i alle arbejdsgrupper.

KS har sendt følgende:
1. Forskellige faglige identiteter nu og i et eventuelt fusioneret forbund:
KS’ kritiske revisor Lisbeth Heilesen, hb-medlem Mette Christiansen og konsulent Leise Katrine Hein Voss fra sekretariatet.

2. Den demokratiske struktur i et eventuelt fusioneret forbund:
Hb-medlemmerne Martin Kristiansen og Bibiana Paluzsewska og direktør John Stolberg fra sekretariatet.

3. De medlemsrettede aktiviteter og arrangementer der udvikles:
Hb-medlem Marianne Jessing, Christina Hjortshøj fra KS Nordjylland og afdelingsleder Susanne Møller Pedersen fra sekretariatet.

- I koordineringsudvalget drøfter vi i øjeblikket mission og vision for det nye forbund, ligesom vi skal i gang med at finde ud af at skabe rammerne for, at medlemmerne fra de to forbund kan mødes i forskellige sammenhænge. Det er planen, at vi vil nedsætte nye arbejdsgrupper efterhånden som forskellige problemstillinger skal undersøges nærmere, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
Første rids af det materiale, der skal anvendes ved midtvejsevalueringerne i april og maj på henholdsvis Fagligt Forum i DJ og Repræsentantskabsmøde i KS, skal foreligge i december.