22. marts 2017

Der er fortsat store udfordringer med sygefraværet i det offentlige

KS sætter sammen med de øvrige medlemsorganisationer i Akademikerne, samt Cabi, CBS og HK kommunal fokus på sygefraværet på de offentlige arbejdspladser med forskning, viden og praksisnære erfaringer på en konference i maj.

I KS ved vi at der bruges rigtig mange ressourcer på forebyggelse og håndtering af sygefravær. Nogle steder har det været mærkbart med god effekt og den gode sygefraværspolitik har vist sig at have en god virkning. Mange steder er der dog stadig store udfordringer med sygefraværet på det offentlige område.

Vi ved fra sager og medlemshenvendelser i KS, at det kan være svært at komme tilbage efter lang tids fravær på grund af stress. Og det kan også være tilfældet selvom arbejdspladsen har en god sygefraværspolitik. Ofte er det en svær balancegang mellem at skærme den sygemeldte og samtidig tage hånd om de kolleger, der skal løbe hurtigere.

Akademikerne har netop nedsat ”Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø”, der skal se på, hvordan vi kan løse netop den slags problemer på arbejdspladserne. I spidsen for tiltaget står Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, der i den kommende tid skal arbejde på opgaven i samarbejde med forskere, professorer og andre førende eksperter på området.

Og nu sætter KS sammen med de øvrige medlemsorganisationer i Akademikerne, samt Cabi, CBS og HK kommunal fokus på sygefraværet på de offentlige arbejdspladser med forskning, viden og praksisnære erfaringer, når inviterer til konference den 22. maj i København.

Målet med konferencen er, at deltagere går hjem med ny viden, anbefalinger for forskere og redskaber fra andre organisationer, der kan omsættes i praksis. Fire motiverende oplægsholdere og bredden i seks spændende sessions sikrer, at vi sammen kommer omkring udfordringerne.

Konferencen er for ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere på offentlige arbejdspladser. Det sker mandag den 22. maj kl. 8.30-16.00 på CBS på Frederiksberg. Pris kr. 450,-. Tilmeldingsfrist den 4. maj.
Find hele programmet, se hvilke sessioner du kan vælge imellem og tilmeld dig via dette link