5. marts 2019

Den første halve time afgør, om et nyt samarbejde bliver en succes

/files/assets/news/rawpixel-603017-unsplash-bedre.jpg

Når vi holder møde for at sætte et nyt projekt i gang, bliver rammerne for det kommende samarbejde allerede fastlagt i løbet af den første halve time – og det kan afgøre, om samarbejdet bliver vellykket eller ej. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet.

Organisationsændringer, nye projekter og nye kolleger fylder arbejdsdagen og koster tid og energi, fordi der hver gang skal forhandles om, hvordan den nye samarbejdsrelation skal fungere.

”Det har virkelig overrasket mig, hvor stor betydning de første få minutter af et opstartsmøde har. Forhandlingen om, hvordan samarbejdet skal foregå, og hvilke forventninger folk har til hinanden, er ofte overstået og ligger nogenlunde fast allerede efter den første halve time,” forklarer ph.d.-studerende Katherine Kappa fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed ved Københavns Universitet, som står bag undersøgelsen.

Klæd medarbejderne på til forandring

Virksomheder og organisationer kan vinde meget ved at forberede deres medarbejdere på de arbejdssituationer, hvor de hele tiden skal etablere nye relationer enten internt eller eksternt.

Hvis medarbejderne får de rigtige værktøjer især i forhold til den første kommunikation med nye samarbejdspartnere, kan de også starte nye projekter og relationer på måder, som sørger for, at alle deltagere er trygge ved at give udtryk for bekymringer og foreslå ændringer, hvis de føler, der er behov for det.

”Og at alle allerede fra start er opmærksomme på, at det kan tage tid at blive enige om den bedste samarbejdsform. Den type af kompetencer bliver stadig vigtigere i et foranderligt arbejdsliv med kolleger fra mange forskellige kulturer, som stiller meget store krav til medarbejdernes kommunikations- og samarbejdsevner,” slutter Katherine Kappa


Faktaboks: Tre gode råd til det nye samarbejde

  1. Ekspliciter helt fra begyndelsen, hvilke forventninger alle har til samarbejdet, især i forhold hvem der udfører hvilke opgaver, og hvem der bestemmer hvad.

  2. Erkend, at det er et nyt projekt, og at der altid vil være begyndervanskeligheder. Sørg for at mødes jævnligt for at diskutere, om samarbejdsformen bør ændres.

  3. Selv om det ikke er noget, alle bryder sig om, er det altid bedre at komme konflikter i forkøbet ved at formulere sin tvivl om samarbejdsformen åbent.

Edit page