14. september 2016

Del dine erfaringer fra kommunikationsbranchen med KS

Spørgeskemaundersøgelse med fokus på vilkårene i kommunikationsbranchen.

I KS kender vi vilkårene i kommunikationsbranchen – karriereveje, arbejdsmiljøet og løn- og ansættelsesvilkår. Praktisk taget alle ansættes for eksempel på individuelle kontrakter, som ofte er meget skrabede. Startlønnen er ofte relativt lav, men der er gode muligheder for, at den stiger. Til gengæld forbedres vilkårene i øvrigt – fx ferie og barsel – sjældent.

Den tilstand vil KS gerne forsøge at råde bod på med kollektive aftaler. Kollektive aftaler vil sige, at der indgås aftaler om vilkår, som gælder for alle ansatte i en eller flere virksomheder.

For at afdække holdningen til vilkårene i branchen og dermed danne grundlag for vores arbejde for forbedring af vilkårene i kommunikationsbranchen, har KS i samarbejde med Dansk Journalistforbund just igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt begge organisationers medlemmer i branchen. Her beder vi blandt andet om medlemmernes syn på vilkårene, herunder om man overhovedet ser dem som et problem, og hvordan man som medarbejder forventer, at arbejdsgiver ser på sagen.

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud fredag den 9. september. Er du ansat i kommunikationsbranchen, burde du derfor have modtaget en mail med link til undersøgelsen. Har du ikke fået mailen, håber vi, at du vil sende en mail til jsu@kommunikationogsprog.dk med oplysning om, hvor du arbejder. Så sender vi et link, så du kan være med i undersøgelsen.