21. oktober 2015

De unge er vilde med fagbevægelsen

I de senere år er der sket en markant stigning i antallet af unge lønmodtagere, der har fået øjnene op for værdien af fagbevægelsen, viser en ny omfattende undersøgelse fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.


Tilbage i 2002 erklærede 69 procent af de unge fagforeningsmedlemmer, at fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesserer. I dag mener 82 procent af de unge, at fagforeninger er nødvendige.

Blandt unge lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening svarer seks ud af ti, at fagbevægelsen er nødvendig.

Samtidig viser undersøgelsen, at de unge vægter solidaritet på arbejdspladsen langt højere i dag end i 2002. Dengang var det ikke en gang hver fjerde lønmodtager under 30 år, der begrundede sit fagforeningsmedlemskab med ønsket om at være solidarisk med sine kolleger. I dag er det næsten hver anden yngre lønmodtager, der pointerer, at solidariteten over for arbejdskammeraterne er vigtig.

Det er ikke kun de unge, der oplever, at fagbevægelsen er mere nødvendig nu end i begyndelsen af årtusindeskiftet.
Ifølge undersøgelsen, hvor mere end 7000 lønmodtagere har besvaret et væld af spørgsmål om arbejdsliv og fagbevægelse, er det i dag næsten ni ud af ti i LO- og FTF-forbundene, der anser fagforeningerne for nødvendige for at kæmpe for deres interesser. I 2002 var det rundt regnet kun tre ud af fire, der erklærede, at fagbevægelsen var nødvendig.

Lønmodtagernes ønsker til fagbeværelsen
Hvad mener du bør være fagforeningens vigtigste opgaver (procent som er helt eller delvist enige):

Abejdsmiljø84
Arbejde for lærlinge- og praktikpladser81
Forbedre uddannelses-, efteruddannelses- og omskolingsmuligheder for medlemmerne81
Arbejde med social dumping78
Sikring af størst mulig løn for medlemmerne77
Arbejde for større tryghed i ansættelsen77
Forbedre pensionsordninger77
Yde personlig bistand til medlemmerne77
Bekæmpe arbejdsløsheden76
Udligne lønforskelle mellem mænd og kvinder75

Kilde: Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, CARMA, i den såkaldte APL-undersøgelse (Arbejdsliv og Politik set i Lønmodtagerperspektiv). I alt har et repræsentativt udvalg af 7.057 personer i alderen 18 – 66 år på arbejdsmarkedet deltaget i undersøgelsen i 2014. Ud af dem var 205 personer mellem 21 – 30 år. I 2002-undersøgelsen deltog 301 lønmodtagere i alderen 21 – 30 år i undersøgelsen.