15. december 2020

De offentlige overenskomstforhandlinger skudt i gang

/files/assets/news/hans-peter-gauster-credits.jpg

Tirsdag den 15. december var der godt gang i mailstrømmen mellem de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne. For dér lød det officielle startskud til forhandlingerne om overenskomster for de offentligt ansatte i form af, at kravene blev udvekslet.

Det er efterhånden længe siden, at vi i KS forberedte vores krav – blandt andet i samarbejde med KS’ tillidsrepræsentanter. Og i den forbindelse fastlagde prioriteterne. De er:
• Lønstigninger, som sikrer og gerne udbygger reallønnen for alle
• Arbejdsmiljøarbejdet skal være mere forebyggende og komme mere ud lokalt
• Bedre muligheder for kompetenceudvikling

Du kan læse en kort gennemgang af prioriteterne og nogle af KS’ andre krav her.

Og nu kender vi så også arbejdsgivernes krav. Vi kender dem indtil videre kun på overskriftsplan. Men netop på overskriftsplan tegner der sig fælles dagsordener. Alle de offentlige arbejdsgivere fremhæver således blandt andet, at der skal være fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Djævlen ligger som bekendt i detaljen, så det er endnu uvist, om vi under overskrifterne vil og mener det samme. Næppe hele vejen, i hvert fald. Men det er et godt udgangspunkt, at man på begge sider af bordet har fokus på disse emner.

Arbejdsgiverne fremhæver også løn – og ikke mindst, at den økonomiske udvikling gør, at der ikke er mange penge at forhandle om, og at der skal ske en prioritering af disse. Denne ”sammenblanding” kan vi i KS godt blive lidt nervøse for. For ét er, at vi er opmærksomme på, at krisen også har betydning for de offentlige overenskomstforhandlinger og lønninger. Men noget andet er, at vi insisterer på, at uanset hvor mange (eller få) penge, der er, så skal de prioriteres til reallønssikring for alle og gerne en udbygning. Andre eventuelle prioriteter må vige for dette. Læs hvad KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth har sagt om (blandt andet) dette: Hvad har Corona med offentlige overenskomstforhandlinger at gøre? 

Ud over ovenstående prioriteter og emner, er der naturligvis mange andre krav – fra KS, fra andre organisationer og fra arbejdsgiverne. Dem kan du se her: OK21 - Akademikerne

Kravene er altså på nuværende tidspunkt ”kun” udvekslet på overskriftsplan, og resten af overenskomstforhandlingerne kommer til at dreje sig om at få uddybet og nuanceret kravene og så forhåbentlig finde fælles løsninger. De første møder holdes lige op til jul og efter årsskiftet, og så kører forhandlingerne på for – efter planen – at blive afsluttet ultimo februar 2021. Herefter skal KS’erne stemme om forhandlingsresultatet ved en urafstemning.

Edit page