29. september 2015

Danmark lever ikke op til sprogdirektiv

- Det er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er at arbejde på en form for certificering af translatører og tolke i Danmark, påpeger KS-formand Per Lindegaard Hjorth i en kommentar til det høringssvar om omdannelse af retforbeholdet, som KS har afgivet.

I høringssvaret skriver vi:

”Forbundet Kommunikation og Sprog har ingen kommentarer til en eventuel omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det er imidlertid forbundets opfattelse, at der foreligger faktuelle fejl i det bagvedliggende materiale, som bør påpeges. Det fremgår således, at det er Justitsministeriets opfattelse, at Danmark lever op til direktivet om sproglige rettigheder og at der dermed ikke er forbundet konsekvenser med ikke at tiltræde dette direktiv. Forbundet Kommunikation og Sprog er uenig, i, at dansk ret – i hvert fald efter årsskiftet 2015/2016 - er i overensstemmelse med direktivet.

Folketinget har således med virkning fra 1. januar 2016 afskaffet translatørbeskikkelsen, der efter Forbundet Kommunikation og Sprogs opfattelse netop fungerede som en effektiv kvalitetsgaranti og –standard. Anvendelsen af statsautoriserede translatører og tolke i retssystemet var tidligere hjemlet i Straffeloven.  Dette er nu ændret til ”uddannet translatør eller lignende”. Der er således – efter ophævelsen af translatørbeskikkelsen – ikke en formaliseret sikring af kvalifikations- eller kompetenceniveau og det er dermed ikke tilsikret, at Danmark lever op til direktivet om sproglige rettigheder.

Det er forbundets opfattelse, at der med ophævelse af lov om translatører og tolke ingen kvalitetssikring eller minimumsregler eksisterer længere”.

Læs også: De har ikke forstået alvoren