21. oktober 2015

Dagpengeaftale på plads

Regeringen har indgået en bred aftale om et nyt dagpengesystem med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.
- Det har været væsentlig for regeringen at fastholde en toårig dagpengeperiode og samtidig skabe et mere fleksibelt genoptjeningssystem. Det har vi gjort med den her aftale, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V).

Aftalen betyder, at det bliver lettere at genoptjene dagpenge. Får man arbejde, og det gælder også kortvarige job, i løbet af dagpengeperioden, kan man forlænge retten til dagpenge, når den ordinære toårige dagpengeperiode udløber. Forlængelsen kan højst vare et år. Og fremover vil der være tre årlige karensdage - hvor man ikke modtager dagpenge - i det nye dagpengesystem.

Samtidig justeres den såkaldte dimittendsats. Og dermed går politikerne mærkbart længere i forhold til nyuddannede, end Dagpengekommissionen lagde op til på dimittendområdet. Kommissionen anbefalede 'kun' at skære dimittendsatsen fra de nuværende 82 pct. til 78 procent. Med politikernes nye aftale vil satsen vil for nyuddannede forsørgere fortsat ligge på 82 procent af den normale dagpengesats, mens ikke-forsørgere til gengæld oplever en markant sænkning til 71,5 procent.
Det betyder, at der skal tilføres 300 millioner kroner i såkaldte "nye penge" til dagpengesystemet.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth er tilfreds med, at vi har fået et bredt politisk forlig, og at der afsættes flere penge til dagpengeområdet.
- Det er nødvendigt at tilføre området flere midler, og det er godt at man fremover kan forlænge sin dagpengeperiode ved at tage et mindre job, siger han.
Formanden beklager samtidig, at politikerne i spørgsmålet om satsen til de nyuddannede er gået imod en enig kommission.

- Jeg synes det er beklageligt, at man har valgt at lade de ledige og de nyuddannede betale regningen med karensdage og en lavere sats. Vi vil gerne have dimittenderne ind i a-kasse systemet og det skal de kunne se en fordel i. Det kan de ikke, når satsen ligger så tæt på kontanthjælpen som den kommer til, siger formanden og understreger, at dagpengekommissionens formand har frarådet en lav sats af præcis samme grund.

- Desuden er det noget rod at indføre trangsprincipper i dagpengesystemet. Hvis du er nyuddannet og har et barn, får du mere. Hvis du er almindelig ledig og har et barn, får du ikke mere. Og begge skal vel betale det samme til forsikringsordningen, går jeg ud fra, siger formanden.

Her er aftalen

Læs artikel om dagpengekommissionens forslag:
Dagpenge: Slut med dagpengesmæk til arbejdsløse der tager småjob