23. oktober 2013

Dagpenge til iværksættere skal skabe vækst

Nye iværksættere skal have mulighed for at få supplerende dagpenge i virksomhedens første leveår. Det foreslår Akademikerne og dermed også KS, som har været med til at udarbejde forslaget.

Det er tvingende nødvendigt at gøre det mere attraktivt at blive iværksætter, hvis der skal skabes job til de mange tusinde ekstra studerende, som er blevet optaget på universiteterne i de senere år. Og derfor skal nye iværksættere kunne få en slags supplerende dagpenge som etableringsstøtte i virksomhedens første leveår. De timer, virksomheden fakturerer kunderne for, skal modregnes i dagpengene.
Forslaget går ud på, at iværksætterne kan blive fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig med at de får supplerende dagpenge. Iværksætternes forretningsidé skal dog godkendes først, og de skal deltage i obligatoriske iværksætterforløb med råd og vejledning fra andre succesfulde iværksættere.

I sommer fik Region Nordjylland faktisk dispensation til at indføre en lignende forsøgsordning, hvor iværksætterne ikke behøver at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom de modtager dagpenge. Selve iværksætterforløbet foregår i regi af Væksthus Nordjylland, der er en erhvervsdrivende fond ejet af de 11 nordjyske kommuner.

I 1990'erne eksisterede der også en etableringsordning for iværksættere. Dengang kunne de få halv dagpengesats i op til 2 ½ år, mens de startede en ny virksomhed op. I slutningen af halvfemserne blev ordningen dog nedlagt igen. Blandt andet med et argument om, at den kunne være konkurrenceforvridende for andre små virksomheder.